SNG | Akcia ZET – o smutne známej komunistickej propagandistickej akcii a zmiznutom obraze


4148   -   3
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
SNG Online tlačová konferencia k novému projektu Akcia ZET

Jún 1950. Akcia ZET. Popravená bola československá politička Milada Horáková. Trojica výtvarníkov – Jan Čumpelík, Jaromír Schoř a Alena Čermáková – ako členovia tvorivého kolektívu Č.S.Č. – začala pracovať na veľkolepej propagandistickej zákazke. Išlo o ikonické dielo socialistického realizmu Vďakyvzdanie českého a slovenského ľudu generalissimovi Stalinovi. Monumentálnemu obrazu (8,7 x 8 m) a jeho vystaveniu v novembri 1952, je venovaná mimoriadna pozornosť. Prezentuje sa za účasti vtedajších politických špičiek. No nadšenie rýchlo opadáva a dielo sa stáva terčom oprávnenej kritiky. V marci 1953 hlavný protagonista obrazu zomiera a obraz jednoducho zmizne.

SNG Online tlačová konferencia k novému projektu Akcia ZET

Maliarska akcia v galérii

Od novembra tohto roku bude v átriu Esterházyho paláca v Bratislave výtvarník Marcel Mališ – na základe dochovaných čiastkových fotografií – maľovať autorskú repliku strateného diela. Svoj nový obraz s pozmeneným názvom VďakyZdanie československého ľudu. Ako verne k úlohe pristúpi, bude na jeho rozhodnutí. Pre maliara sa stane galéria „pracovňou“ a obraz tak bude pribúdať pred zrakmi verejnosti. „Je to obrovská výzva a ponuka, ktorá sa jednoducho nedá odmietnuť. A napriek obavám sa na to veľmi teším. V čase silnejúcich ideologických pnutí v spoločnosti bude – dúfajme – výsledné dielo nielen pripomienkou megalomanskej absurdnosti bývalej epochy, ale aj jej reflexiou v súčasnosti s nepriamym upozornením na krehkosť slobody. Dúfajme, že to nakoniec samovoľne vyplynie z finálneho diela,“ vysvetľuje svoj pohľad Marcel Mališ. S prípravnými prácami u seba v ateliéri začal už dlho pred spustením akcie.

Umenovedná výprava za dôležitými témami

„Maliarska akcia sa stane východiskom pre nový experimentálny žáner. Vymysleli sme ho pri tejto príležitosti ako umenovednú výpravu, ktorá zrkadlí naše premýšľanie o postavení národnej galérie ako verejnej umeleckej a vzdelávacej inštitúcie dnes. Galéria je pre nás miestom kladenia otázok a hľadania odpovedí,“ približuje zámer projektu Alexandra Kusá, autorka námetu Akcia ZET. Týmto netradičným spôsobom otvoríme v najbližších mesiacoch veľa rôznych a aktuálnych tém, ktoré považujeme za dôležité. Okrem 50. rokov 20. storočia sa budeme venovať rôznym témam. Napríklad vzťahu propagandy a umenia, hoaxom, budovaniu kultu osobnosti či téme strachu, vzťahu originálu a kópie, problematike autorstva, monumentálnej tvorbe či umeniu na zákazku.

Neprehliadnite:
Umenie plné inšpirácií! On-line Noc múzeí a galérií 2020 v SNG i mnohých ďalších inštitúciách

Online aj živý program

V najbližších týždňoch divákom prinesieme najmä niečo na pozeranie, počúvanie a čítanie v online prostredí. Cyklus krátkych videí na Youtube kanáli SNG okrem iného nahliadne do ateliéru Marcela Mališa či priblíži funkciu monumentálneho obrazu v dejinách vizuálnej kultúry od stredoveku po súčasnosť. Naši návštevníci a sledovatelia sa môžu tešiť aj na cyklus deviatich podcastov o zaujímavých medziodborových témach, ktorý pripravujeme v spolupráci s Denníkom SME a historickým podcastom Dejiny. Prvý špeciál bude spustený už v decembri. K Akcii ZET postupne vznikne aj tematický blog. V roku 2021 – ak situácia dovolí – pripraví SNG množstvo (živých) podujatí, okrúhle stoly, prednášky či performatívne a hudobné formy interpretácie daného diela a obdobia našich dejín s presahom do súčasnosti.

SNG Online tlačová konferencia k novému projektu Akcia ZET

Paralelná publikácia – Ztracený svatý

Akcia ZET je paralelnou aktivitou k publikácii – prvému česko-slovenskému detektívnemu príbehu s kunsthistorickou zápletkou, komiksom a historickým ponaučením. Uvedená bude na jar 2021. Knihu píše v spolupráci s Alexandrou Kusou Ondřej Horák (Fuczik). Je známy popularizátor výtvarného umenia, architektúry a spriatelených disciplín v československom zábere. Hlavnú časť príbehu a komiksov knihy tvorí verejnosti celkom neznámy a pritom pravdivý príbeh kedysi slávneho a obdivovaného obrazu. Kniha je vystavaná na historických faktoch a overených informáciách českých a slovenských bádateľov a vysvetľuje fungovanie a kultúrny kontext stalinistického obdobia, keď politika a umenie fungovali ruka v ruke. Druhá rovina rozprávania zavedie čitateľa do súčasnosti. Dvojica česko-slovenských kurátorov sa pokúša stratený obraz po desaťročiach vypátrať a znovu vystaviť. Ilustrovaná publikácia doplnená komiksovými príbehmi ponúkne aj nečakaný, ale možný záver.

SNG Online tlačová konferencia k novému projektu Akcia ZET

Silná vizuálna identita

Vizuálna identita Akcie ZET v sebe kombinuje estetiku socialistického realizmu s novodobou „hollywoodskou“ vizualitou, symbolmi a jemným humorom. Pracuje pritom s určitým tajomstvom, kódom a jeho postupným odkrývaním. Jej autorom je Braňo Matis – grafický dizajnér so širokým záberom a s presvedčením, že funkčný dizajn môže byť interpretačným partnerom akéhokoľvek projektu. V SNG dlhodobo pracuje aj ako grafická podpora v autorskom tandeme s Pavlínou Morháčovou.

Ukončenie jedinečného projektu je naplánované na 27. júna 2021, symbolicky na smutné výročie komunistami popravenej Milady Horákovej.

Akcia ZET je pripravená aj pri príležitosti výstavno-edičného projektu Cold Revolution (Jérôme Bazin, Joanna Kordjak) v Národnej galérii umenia Zachęta vo Varšave.

Špeciálne poďakovanie za umožnenie prístupu k archívnym materiálom patrí Vojenskému historickému ústavu v Prahe.

Trvanie výstavy: 19. 11. 2020 – 27. 6. 2021
Esterházyho palác – átrium, Bratislava
Námet: Alexandra Kusá
Autorský kolektív: Ondřej Horák (Fuczik), Samuel Chovanec, Marcela Kvetková, Alexandra Kusá, Marcel Mališ, Braňo Matis, Kristína Paulenová

Sprievodná web stránka projektu: www.akciazet.sng.sk