Minerálne vody na jednom mieste! Balneologické múzeum v Piešťanoch ako prameň poznania a zdravia

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Minerálne pramene

Minerálne vody znamenajú pre Slovensko významný potenciál pre rozvoj cestovného ruchu a kúpeľníctva zvlášť. Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch je unikátnou muzeálnou inštitúciou. Svojimi zbierkami dokazuje túto skutočnosť a nesmierne prírodné bohatstvo našej malej krajiny.

Toľko živej vody na jednom mieste

Časť stálej expozície je totiž venovaná minerálnym prameňom na území Slovenska. Ako prírodný liečivý zdroj tvoria pramene podstatnú zložku liečebného procesu v takmer každej kúpeľnej lokalite. Bohatstvo minerálnych vôd na území Slovenska dokumentuje svetelná mapa, ktorá prehľadne rozlišuje jednotlivé druhy liečivých vôd. Návštevníci sa oboznámia s rôznymi druhmi minerálnych vôd a stručnou históriou ich využívania na pitné kúry. Plnenie a distribúcia vôd vo fľašiach bola rozšírená dokonca už pred 1. svetovou vojnou a po nej tento trend zosilnel a pretrváva dodnes.

 Minerálne pramene

Minerálne vody ako exponáty zdravia…

Expozícia prezentuje rôzne druhy fliaš; od kameninových, cez sklenené až po plastové, ktoré sú fenoménom dnešnej doby a nevyhli sa ani segmentu minerálnych vôd. Vinety slúžia na označenie konkrétnych vôd z rôznych období, ich zloženia a prostredníctvom obrazovej dokumentácie a časti mechanickej plničky dokumentujú aj prostredie plniarní.

Neprehliadnite:

Otužovanie Dobšiná, lexikon.sk
Otužilecká plážová sezóna na KRAJI SVETA
umožňuje schladiť a zahriať sa zároveň. Kto neskúsi, neuverí…

Zdravie z hlbín zeme

Súčasťou tejto fascinujúcej časti expozície je aj samostatná vitrína venovaná produktom z piešťanského bahna a termálnej vody. Pre zaujímavosť, minulosti sa aj tieto dary zeme dali bežne kúpiť v lekárňach alebo drogériách. Liečebný účinok tak bol umožnený aj tým, ktorí si nemohli dovoliť finančne nákladný pobyt priamo v kúpeľoch.

Minerálne pramene

Text a foto: Balneologické múzeum Imricha Wintera
Viac na: www.balneomuzeum.sk