Slávny Man Ray a jeho slávna fotografia z roku 1925 Madeleine Deslandes na výstave v Poprade

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Man Ray Poprad

Man Ray – maliar a tvorca objektov. K fotografii sa dostal niekedy medzi rokmi 1914 až 1915, a to z rýdzo praktických dôvodov – z nutnosti vytvoriť reprodukciu svojich diel. Čoskoro ho však fotografia uchvátila svojím tvorivým potenciálom, ktorý nebol ani zďaleka taký preskúmaný ako v médiu maľby. V roku 1921 odchádza do Francúzska už ako fotograf. A tu sa začína príbeh, ktorý dokazuje, že aj fotografie majú svoje osudy a svoje dejiny. 

Kto bol Man Ray?

Man Ray, vlastným menom Emmanuel Radnitzky, patrí nepochybne k hlavným osobnostiam dejín fotografie a výtvarného umenia 20. storočia. Narodil sa 27. augusta 1890 vo Filadelfii, jeho smerovanie však zásadne ovplyvnil až kontakt s prostredím New Yorku, kam sa presťahoval v roku 1911. New York na počiatku minulého storočia bol nielen ekonomicky rýchlo rastúcim centrom, ale aj ohniskom kultúrnym, prijímajúcim umenie. Dôležitou spojnicou medzi Európou a Amerikou bola v tom čase osobnosť fotografa Alfreda Stieglitza (prevádzkoval galériu „291“) jeden z dôležitých mostov medzi starým a novým svetom. K tejto galérii mal blízko aj Marcel Duchamp, ktorého Ray spoznal v roku 1915. Man Ray bol zásadne ovplyvnený predovšetkým tvorbou Duchampa. Ray sa stal súčasťou rodiaceho sa dadaizmu a jedným z popredných predstaviteľov jeho newyorskej sekcie. Hravosť, negácia akýchkoľvek konvencií a radosť z experimentu sa na dlhý čas stali jeho zásadnou tvorivou metódou. Zomrel v roku 1976.

Man Ray

To je ona. Fotografia Madeleine Deslandes z roku 1925

Cesty osudu sú kľukaté

Do parížskeho prostredia ho privádza opäť Duchamp. Man Ray spoznáva nielen celý okruh dadaistov, ale aj tvorivé prostredie Montparnassu. Umelecky sa uvádza nasledujúceho roku nesmierne vplyvným cyklom Polia ľúbezné, publikovaným so sprievodným slovom Tristana Tzaru. Polia ľúbezné boli výsledkom jeho experimentovania s technikou fotogramu, teda s technikou fotografie bez fotografa, spočívajúcou v položení predmetu na svetlocitlivý materiál a jeho následnom osvite, vyvolaní a ustálení. Za zmienku stojí, že prinajmenšom časť cyklu spoznal pri svojom letnom pobyte v Paríži v roku 1922 aj Karel Teige a tri umelcove fotografie (avšak iba jednu zo spomínaného cyklu) potom publikoval v rámci slávneho textu Foto Kino Film v zborníku Život II a silno tak ovplyvnil československú fotografiu.

Neprehliadnite:

H. Hildenbrand National Geographic Magazine 1927, lexikon.skPríbeh Slovenska „v jednom zábere“ alebo National Geographic
vo Vysokých Tatrách v r. 1927

Ďalší míľnik v živote

V roku 1922 Man Ray zakladá portrétne štúdio, ktoré sa čoskoro stane veľmi slávnym (v ateliéri na Rue Campagne Premiére v parížskom okrsku Montparnasse pracoval medzi rokmi 1922 až 1935). Hneď od začiatku bolo jeho štúdio jedným zo stredobodov parížskeho kultúrneho života. Portrétoval v ňom nielen množstvo výtvarníkov, spisovateľov, intelektuálov, hercov, ale aj mecenášov umenia. Prelínala sa tu jeho voľná portrétna tvorba s tvorbou na zákazku (Vanity Fair, Vogue, VU, Harpers Bazar atď.), ktorá mu poskytovala obživu. Celé 20. a potom aj 30. roky 20. storočia boli predchnuté intenzívnou prácou ovplyvnenou predovšetkým začínajúcim surrealizmom, ktorý osobnosť Mana Raya zároveň zásadne formoval. V roku 1925 Man Ray napríklad participoval na prvej výstave surrealistov v Galérii Pierre v Paríži.

Tá prekliata vojna…

Do osudu Mana Raya silne zasiahli i udalosti druhej svetovej vojny, v roku 1940 opúšťa Francúzsko a nasledujúcich jedenásť rokov strávi v USA. Po návrate do Paríža síce experimentuje s farebnou fotografiou, hlavná časť jeho diela je však už uzavretá a taktiež patrične cenená. Okrem mnohých výstav a uznaní treba spomenúť napríklad zlatú medailu z benátskeho Bienále z roku 1961.

Man Ray

Minimalistická výstava v Tatranskej galérii v Poprade približuje tvorbu Mana Raya a príbeh originálneho portrétu Madeleine Deslandes z roku 1925. Viac sa dozviete na výstave, ktorá je v Tatranskej galérii inštalovaná až do 31. marca 2023.

Kurátori výstavy: Tadeáš Goryczka, Radomír Přibyla
Úvodné foto: pixabay

Viac na: www.tatragaleria.sk