Drotárstvo je súčasť svetového Zoznamu UNESCO. Veľké umenie je dôkaz ako vznikla z núdze cnosť…

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Drotárstvo, Budatínsky zámok

Drotárstvo bolo v roku 2019 zapísané do reprezentatívneho Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Stalo sa tak na základe Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva. Zaslúžil sa o to vtedajší kolektív expertov z Centra pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUK-u, ÚĽUV-e, Ministerstva kultúry SR a Považského múzea v Žiline.

Originálny prejav ľudovej tvorivosti

Drotárstvo predstavuje špecifický a jedinečný druh ľudovej výroby na Slovensku. Počas svojho vývoja prešlo mnohými zmenami. Naďalej predstavuje dôležitú súčasť kultúry a sociálnych dejín národa. Drotárstvu, ako remeslu a umeniu, dal meno základný materiál – drôt. Drotári objavili a vyvinuli jednoduchú technológiu, založenú na ručnom ohýbaní, viazaní a spletaní kovových vlákien bez zvárania či spájkovania, ktorou sa pracuje dodnes.

Drotárstvo, Považské Múzeumv Žiline


Zbierka v stálej expozícii 

Považské múzeum v Žiline (PMZA) je jediné špecializované múzeum na Slovensku, ktoré disponuje expozíciou drotárstva a vo svojej zbierke má približne 6 500 exponátov z tejto oblasti. Vzniklo v roku 1942 ako mestské múzeum, ktoré sa zameriavalo na dokumentáciu a výskum drotárstva. K svojmu pôvodnému určeniu sa vrátilo po roku 1989 a za 20 rokov sa toto remeslo opäť dostalo do povedomia spoločnosti. Do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky bolo zapísané v roku 2017.

Neprehliadnite:

zimná turistika, lexikon.sk

Lyžovačka, zimná turistika,…
Čo mať so sebou na turistike v tomto ročnom období? Dobré rady na hory! 

 

Drotársky pavilón

V roku 2018 bola zrekonštruovaná hospodárska budova v areáli Budatínskeho hradu, čím vznikol reprezentatívny priestor pre túto špeciálnu expozíciu. V priestoroch Drotárskeho pavilónu sa nachádza expozícia, venovaná histórii drotárstva a múzeum tam pravidelne organizuje niekoľko výstav a podujatí. Medzi najznámejšie patrí stretnutie drotárskych majstrov, ktoré je určené predovšetkým pre majstrov-drotárov. Obľúbené sú aj prednášky a tvorivé dielne, ktorých cieľom je spopularizovanie práce s drôtom a rozšírenie týchto  zručností medzi bežných ľudí a najmä osloviť mládež.

Drotárstvo, Považské múzeum v Žiline


Nové aktivity, nové exponáty, noví návštevníci

Považské múzeum v Žiline vyvinulo pri zápise drotárstva do Zoznamu UNESCO veľa úsilia a aktívne sa podieľalo na poskytovaní dokumentov a vypracovaní Nominačného listu. Zápis bol významným krokom a ocenením všetkých, ktorí prispeli k udržaniu unikátnej živej tradície, akou drotárstvo rozhodne je. Slovenské drotárstvo nemá vo svete obdobu. Je to záväzok do ďalších rokov, nakoľko ide o artefakty, ktoré odlišujú Považské múzeum od iných múzeí na Slovensku. Je preto isté, že sa budú aj naďalej organizovať aktivity pre odbornú i širokú verejnosť.

Text: redakcia
Foto: archív PMZA a archív redakcie 

Viac informácií na: www.pmza.sk