National Geographic objavil naše Tatry malebné. Bolo to takmer pred 100 rokmi „v jednom zábere”

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
H. Hildenbrand National Geographic Magazine 1927, lexikon.sk

National Geographic a Tatry. Kto by si pomyslel, že existuje zaujímavá súvislosť medzi týmito fenoménmi. Naša známa muzeálna podtatranská inštitúcia – Podtatranské múzeum v Poprade má vo svojich unikátnych zbierkach – okrem mnohých ďalších – aj nevšedný a tajomstvom opradený predmet. Ide o fotografiu, ktorej pôvod, spôsob získania, autorstvo a datovanie neboli doposiaľ známe. Na zábere fotografie je horská scenéria, pohľad na skupinu žien v dobovom krojovanom odeve s krátkym rukávom, stojace pred skupinou ihličnatých stromov pri drevenom zábradlí.

V pozadí sa nachádzajú zasnežené tatranské štíty. Ide o pohľad na Malú Studenú dolinu s pohľadom na Lomnický štít z cesty pod Hrebienkom. V popredí, vľavo dole je skupina štyroch pózujúcich dievčat v krojoch. Na základe základného popisu, zle čitateľnej zmienke na zadnej strane fotografie sa v rámci bádania podarilo zistiť, že ide o záber, fotografiu o rozmeroch 18 x 24 cm od istého Hansa Hildenbranda. V Podtatranskom múzeu v Poprade doposiaľ neboli vedené žiadne informácie o tomto autorovi, tiež o pôvodnosti predmetu. V rámci vedecko-výskumnej činnosti boli zistené bližšie skutočnosti ohľadom autorstva a predmetnej fotografie.

National Geographic Magazine 1927 06, Titulná Strana (1), lexikon.sk


Zaujímavé zistenia…

Bolo zistené, že v rámci svojho pôsobenia v National Geographic Hildenbrand navštívil okolo roku 1927 minimálne raz aj vtedajšie Československo. Vytvoril niekoľko fotografií aj na území dnešného východného Slovenska. Tieto zábery boli v tom istom roku publikované v THE NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE, VOLUME LI, NUMBER SIX, JUNE 1927. Súčasťou tohto vydania bol aj článok HOSPITALITY OF THE CZECHS – SLOVAKIA HAS RETAINED ITS PEASANT COSTUMES (Pohostinnosť Čechov – Slovensko si zachováva vidiecke kroje) so sprievodným textom ktorý napísal Worth E. Shoults. Toto vydanie, resp. číslo magazínu bolo doplnené o 19 farebných fotografií pod názvom: COSTUMES OF CZECHOSLOVAKIA – 19 Natural Color Photographs (KROJE Z ČESKOSLOVENSKA – 19 farebných fotografií), ktorých autorom je práve Hans Hildenbrand.

Kto bol H. Hildenbrand?

Hans Hildenbrand (1870 – 1957) bol nemecký fotograf, ktorý pochádzal zo Stuttgartu. Známym sa stal predovšetkým farebnými fotografiami z 1. svetovej vojny. Je považovaný za jedného z priekopníkov farebnej fotografie, bol jedným z 19. oficiálne schválených fotoreportérov v prvej svetovej vojne. V rokoch 1920 až 1940 fotografoval (rovnako vo farbe) pre americký časopis National Geographic Magazine.

 

Neprehliadnite:

tradičné kysucké jedlá, Kuchyna starych materi

Čo varili a jedli naši predkovia? Kuchyňa starých materí je celý zoznam osvedčených receptov 


Detaily rozhodujú

V zbierkach Podtatranského múzea v Poprade sa teda nachádza fotografia s totožným motívom – kompozíciou, tzn. s Lomnickým štítom s pohľadom na Malú Studenú dolinu a tou istou skupinou dievčat na tom istom mieste a v rovnakom čase (období), odeve atď. Presne tak ako táto fotografia, ktorá bola uverejnená v roku 1927 v National Geographic Magazine: Fotografia v zbierkach múzea v Poprade je však achromatická, záber je s miernym posunom v čase i priestore. Na zábere vidíme vzájomné prelínanie, porovnanie fotografií z National.Geographic a Podtatranského múzea v Poprade.

National Geographic, Hildebrant, lexikon.sk

Pátranie ako v detektívke

Dovolíme si teda vyvodiť nasledujúci záver. Tento záber – fotografia, ktorá sa nachádza v zbierkach Podtatranského múzea v Poprade je teda skutočne fotografiou od Hansa Hildenbranda. Tá je však zrejme „skúšobnou“, či pracovnou verziou, „snímkou v rámci procesu“… či výberom z viacerých záberov, alebo možnosťou v rámci technického vybavenia alebo pod. Ako sa táto fotografia dostala do zbierok Podtatranského múzea v Poprade, za akých okolností a prečo nie je rovnako vo farbe, tak ako „originálna“ verzia ktorá bola publikovaná v magazíne National Geographic v roku 1927 nebolo doposiaľ zistené a je naďalej predmetom bádania.

Slovensko vo fotografii

Farebná verzia fotografie, ktorá bola publikovaná v National Geographic v r. 1927, bola uvedená s originálnym popisom, komentárom pod touto fotografiou v znení: „THE SNOW-INSCRIDED PEAKS OF THE HIGH TATRA PROVIDE A MAJESTIC BACKGROUND FOR THE GAY ATTIRE OF SLOVAKIAN PEASANTS“ „Zasnežené vrcholy Vysokých Tatier poskytujú majestátne pozadie pre oblečenie (odevy) slovenských roľníkov“.

Text a foto: redakcia a archív Podtatranské múzeum v Poprade

Viac na: www.muzeumpp.sk