DRŽME SPOLU! Putovná výstava chce pomáhať ľuďom v bdelej kóme

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Držme spolu, Vigílna kóma

Považské múzeum v Žiline pozýva stálych i náhodných návštevníkov do 20. októbra na putovnú výstavu fotografií DRŽME SPOLU. Je spojená s aktívnou pomocou pacientom, ktorí sa nachádzajú na hranici medzi životom a smrťou, pacientom s diagnózou vigílna kóma a tiež rodinám starajúcim sa o deti so zdravotným postihnutím. Medzi ďalšie ciele patrí aj prispievanie k integrácii zdravotne hendikepovaných ako aj posilnenie vzájomne komunitných vzťahov.

Držme spolu

Cieľom charitatívnej putovnej výstavy je podporiť záujem verejnosti a pomoc rodinám starajúcich sa o pacientov nachádzajúcich sa na hranici medzi životom a smrťou. Medzi ďalšie ciele patrí aj prispievanie k integrácii zdravotne hendikepovaných ako aj posilnenie vzájomne komunitných vzťahov. Dôležitou úlohou je verejné zviditeľnenie problematiky nefunkčnosti sociálneho a zdravotného systému na Slovensku, a prepojenie pomoci ľuďom vo veľmi ťažkej životnej situácii s odborníkmi v danej oblasti a politikmi, od ktorých závisia osudy ľudí.

Držme spolu

Sociálny rozmer ťažkých ochorení

Spomínané diagnózy ovplyvňujú nielen samotných pacientov, ale celé rodiny. Celková liečba býva mimoriadne náročná, psychicky aj finančne vyčerpávajúca. Títo pacienti sa, žiaľ, so svojimi rodinami dostávajú na okraj záujmu a mnohokrát aj na okraj spoločnosti. Rodinám chýbajú nielen prostriedky na liečbu ale aj na samotné živobytie. Preto vznikla iniciatíva, ktorá poukazuje na pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Výstava by tiež mala poukázať na nedostatočne fungujúci sociálny a zdravotný systém v krajine a pripomenúť kompetentným a politikom, že osudy ľudí sú práve v ich rukách.

Držme spolu

Vystavované fotografie

Diela výstavy vytvárali dvaja sociálni dokumentaristi, v Českej republike profesor Jindřich Štreit a na Slovensku fotograf Peter Lančarič. Autori týmito fotografiami ponúkajú pohľad na realitu, ktorá je hlbšia a závažnejšia. Nefotografovali skutočnosť zvonka, ale zvnútra. Ich fotografie zachytávajú vnútornú silu a večnú nádej človeka.

Putovná charitatívna výstava DRŽME SPOLU začala svoju púť po Slovensku 17. mája 2018 na Bratislavskom hrade za účasti významných osobností z lekárskeho, vedeckého, umeleckého, ale aj politického prostredia zo Slovenska aj zahraničia. Potom pokračovala do Trnavy za podpory Trnavského samosprávneho kraja a mesta Trnava a do Serede za podpory mesta Sereď.

20. septembra 2019 bola charitatívnou vernisážou otvorená v Žiline v kaplnke Budatínskeho hradu a bude prístupná až do 20. októbra. Organizátorom výstavy je OZ Iná Žilina za podpory OZ Pomocná ruka nádeje, Žilinského samosprávneho kraja a Považského múzea Žilina.

Výťažok z výstavy bude verejne prerozdelený pacientom v bdelej kóme na celom Slovensku.

Ukážme spoločne, že nám ťažko chorí pacienti a ich rodiny v neľahkej životnej situácii nie sú ľahostajní…

Zdroj foto: pmza.sk