Pozvánka na tradičnú minútku do múzea. Zaujímavý objav z Tornale je vystavený pod Tatrami

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Džbány objav z Tornale

Objav z Tornale! Jednoduché konštatovanie, no vzácne pamiatky! V dnešnej epizóde  e-rubriky „Na minútku do múzea“ predstavujeme sadu veľmi dobre zachovalých nádob zo zbierok Podtatranského múzea v Poprade. Tieto hlinené nádoby označujeme ako „džbánky“. Najväčšia zo štyroch nádob je vysoká len 12 cm a majú viacero spoločných znakov. Napríklad vytiahnuté valcovité hrdlo, baňaté telo, vytiahnuté vysoké uško, kruhovú nôžku a hladený zdobený povrch. Všetky tieto nádoby boli vyrobené v ruke bez použitia hrnčiarskeho kruhu.

Objav z Tornale, Podtatranské múzeum Poprad

Okolnosti nálezu týchto nádob sú žiaľ neznáme. Zo zachovaných záznamov však vieme, že pochádzajú z Tornale, kde boli objavené pozdĺž cesty vedúcej z mesta na železničnú stanicu. Časť z nájdených nádob neskôr daroval Žigmund Urszinyi (Ursiznyi) Tatranskému múzeu vo Veľkej. Nevedno, kedy k tomuto objavu a následnému darovaniu došlo, rámcovo to však môžeme ohraničiť vznikom Tatranského múzea vo Veľkej (1882) a prvou publikovanou správou o týchto nálezoch (1903).

Objav z Tornale

Základ vzácnych zbierok

Zbierkové predmety Tatranského múzea vo Veľkej sa roku 1945 stali spolu so zbierkami Karpatského múzea v Poprade základom novej inštitúcie, ktorá časom došla k aktuálnemu názvu Podtatranské múzeum v Poprade.
Spomenuli sme súčasnosť týchto nádob. No zaujímavé je skúmanie ich pôvodu. Ako bolo spomenuté, pochádzajú z Tornale a na základe tvaru a zdobenia usudzujeme, že pochádzajú z doby bronzovej, presnejšie z obdobia prelomu staršej a strednej doby bronzovej (1500-1400 pred n. l.).

Neprehliadnite:

Plaketa z fondu numizmatikyNa minútku do múzea, do fondu numizmatiky.
Podtatranské múzeum o histórii športu pod Tatrami

Významné centrá života i obchodu

Tornaľa a neďaleké Včelince boli v tomto období významnými a opevnenými centrami s rozsiahlymi žiarovými pohrebiskami. Zachovalosť a typ týchto nádob znamená, že pravdepodobne išlo o súčasť hrobovej výbavy. Objav – nález džbánkov z Tornale tvorí príklad toho, aké komplikované môže byť pátranie po informáciách o starých zbierkových predmetoch z depozitov múzeí.

Objav z Tornale

Autor: Mgr. Pavol Minarčák, PhD., kurátor fondu numizmatiky
Medzititulky: redakcia
Foto: džbánky, doba bronzová; archív Podtatranského múzea v Poprade

Viac na: www.muzeumpp.sk