Vincent Hložník v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne


8710   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Vincent Hložník v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne

Vincent Hložník, maliar, grafik, kresliar, pedagóg a zakladateľ slovenskej modernej grafiky patrí medzi najvýraznejších a najvýznamnejších výtvarných umelcov druhej polovice 20. storočia. Pri príležitosti 100. výročia umelcovho narodenia pripravila Oravská galéria v Dolnom Kubíne (www.oravskagaleria.sk) spolu s Považskou galériou umenia v Žiline od 17. 1. do 31. 3. 2019 profilovú výstavu.

Vincent Hložník

Dominantnou témou Vincenta Hložníka bolo povstanie človeka v jeho svete. Realizoval ju vo viacerých výtvarných druhoch a technikách. Napriek tomu sa jeho dielo nedá zredukovať na niekoľko okruhov s pevnou tematickou skladbou. Prekvapoval novou invenciou, tak v námetovej, ako aj vo významovej rovine tvorby. Inšpiráciu čerpal zo svojich snov, intelektuálneho zázemia, ale aj z každodenného života a svojho svetonázoru. „Predovšetkým jeho pričinením nadobúda slovenské umenie črty morálnej a profesionálnej zodpovednosti so zdôraznením intelektuálnej individuality tvorcu,“ vyzdvihuje kurátor výstavy Milan Mazúr.

Zaujala nás: Výstava FRANTIŠEK HŰBEL – Dlhý príbeh

V 50. rokoch sa jeho tvorba niesla v znamení vytvárania veľkých grafických cyklov zachytávajúcich vojnové a apokalyptické výjavy. Rozsiahla grafická tvorba a pedagogické pôsobenie na VŠVU podmienili vznik tzv. Hložníkovej grafickej školy. Spolu s prácami v oblasti kresby, maľby a ilustrácie zanechala výrazné stopy v modernom slovenskom výtvarnom umení a odrazila sa na brilantnej úrovni súčasnej slovenskej grafiky.

Vincent Hložník v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne

Hložník veľmi rád chodieval maľovať a kresliť do prírody. Najobľúbenejšími boli oravské kopanice, zákutia a drevenice. Výstava, ktorá sa uskutočňuje pri príležitosti blížiaceho sa 100. výročia narodenia autora, predstaví predovšetkým jeho rozsiahlu maliarsku tvorbu – od osamelých postáv, portrétov, kaviarenských scén až po expresívne sociálne výpovede zaoberajúce sa témami individuálnych ľudských osudov, vzťahov a emočne vypätých situácii človeka.

Vincent Hložník v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne

Vincent Hložník sa narodil v roku 1919 vo Svederníku. V rokoch 1937-1942 študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe u profesorov Františka Kyselu a Jozefa Nováka. Absolvoval študijné pobyty v Taliansku, Maďarsku, Francúzsku a Mexiku. Po návrate z pražských štúdií sa vrátil do rodnej obce, neskôr žil a tvoril v Martine a Žiline, kde sa nachádza stála expozícia diel Vincenta Hložníka, ktorá bola sprístupnená v roku 2009 v Považskej galérii umenia. Od roku 1952 pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde zakladá oddelenie voľnej grafiky a ilustrácie. Neskôr bol menovaný za profesora a stáva sa rektorom tejto školy. Ako pedagóg vychoval množstvo neskôr uznávaných grafikov. Jeho žiakmi boli napríklad Albín Brunovský alebo Dušan Kállay. V normalizačnom období v roku 1972 bol nútený zo školy odísť. Pôsobil ako umelec v slobodnom povolaní až do svojej smrti v roku 1997 v Bratislave.