OKAMIH Martina Dzureka je vyznaním príležitostiam zažiť niečo nevšedné. A umením o tom v okamihu vypovedať…

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Okamih Dzurek

Na okamih sa zastavme: na festivale Biela noc v Bratislave predstavil performance pod názvom Odpusti si. Konalo sa v roku 2017 v kaplnke Sv. Jána pri Františkánskom kostole. V roku 2019 objekt Spojili nás pre Jána a Martinu ako symbol uctenia pamiatky nevinných mladých ľudí, ktorí sa stali obeťou v boji za pravdu. Performance Bdelosť – koncept a objekt Martin Dzurek, hudba Stroon. V rokoch 2021 – 2022 Zrkadlenie – tridsaťminutový film so spoluautormi Danielom Pastirčákom, Táňou Pauhofovou, Pjonim,Stroonom, Petrom Pavlacom a Jakubom Šteineckerom.

Taký je stručný 5-ročný prehľad umeleckej tvorby Martina Dzureka. Je naozaj zaujímavá, vyvíjala sa v priebehu niekoľkých desaťročí. Výber z jeho tvorby prezentuje aktuálne Galéria Danubiana pod názvom Okamih. Má to svoje myšlienkové aj umelecké pozadie. Ako povedal: „Som vďačný za každý okamih, keď cítim význam, že som“. Jeho výtvarný prejav je bohatý a širokospektrálny. Popri sochách komorného charakteru, neoddeliteľnou súčasťou tvorby je aj monumentálna plastika a maľba. V ostatných rokoch sa jeho výtvarné aktivity rozšírili o interaktívne inštalácie a performance, v ktorých sa spája hudba, divadlo, fotografia, literatúra a video. Myšlienkovo sa sústreďuje na vzťah muža a ženy, medziľudské vzťahy, blízke sú mu religiózne témy.

Okamih Dzurek Danubiana

Viac o tvorbe…

Vo svojej tvorbe využíva zdanlivo neopracovaný alebo patinovaný kov, najmä bronz, sporadicky i drevo, sadru či plast. Ale aj včelí vosk niekedy nájdené objekty „object trouvé“. Princípy zrkadlenia a symbolického významu duality negatívu a pozitívu. Istým vyvrcholením jeho tvorby je drevený objekt v podobe hudobného nástroja Ostium (2022). Je symbolickým až surreálnym príkladom harmonizačného úsilia tvaru a línie. Pri prepojení viacerých umeleckých médií má rád netradičné miesta a spoluprácu s inými tvorcami. Martin Dzurek žije v Modre, výrazne sa venuje ekológii a charite.

 

Neprehliadnite:

Svet fantázei ilustrácie Ilkovičová
Svet fantázie v príbehoch Kataríny Ilkovičovej.
Jej fascinujúce ILUSTRÁCIE sú vystavené v Galérii Danubiana

Viac o autorovi…

Martin Dzurek sa narodil 8.marca 1973 v Bratislave. Bohatá je jeho sochárska tvorba, najmä reliéfna, monumentálna a pamätníková. Realizoval monumentálny oltár ECAV v kostol v Krpeľanoch (2011), objekt Puzzle pri Dome umenia Piešťany (2012), Pamätník Martina Rázusa v Bratislave (2013), Pamätník misionárom v Nitre (2015). K významnejším radíme inštaláciu realizovanú pre kostol v Drážovciach pod názvom Ak chceš (2013), polymuzický projekt nazvaný Gesamtkunstwerk – Kompozícia pre 12 objektov a jedno prázdne miesto (2014). Performance Smetisko – Súlad (2015) sa realizovalo na skládke odpadu v Dubovej, bolo vybrané na VI.Bienále voľného výtvarného umenia v Turčianskej galérii v Martine (2016).

Okamih Dzurek

Vlastné prezentácie v rámci podujatia Biela noc

V rokoch 2021 – 2022 vytvoril so so svojimi spolutvorcami tridsať minútový film Zrkadlenie.Od roku 2004 spolupracuje ako dobrovoľník s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, kde vedie výtvarný ateliér. V roku 2007 založil výtvarnú skupinu Svetlo, ktorej členmi sú ľudia nevidiaci a slabozrakí.

Výstavu Okamih si môžete prezrieť ešte do 19. marca 2023.

Okamih Dzurek Danubiana

Ako sa k nám dostanete?

Automobil: GPS: N 48.029444 ˚E 017.224444˚
Bratislava centrum > Petržalka, Panónska cesta (alebo Dolnozemská cesta) > Rusovce > smer Dobrohošť
Autobus: linka č. 90, od Nového SND do Danubiany každú hodinu.
Podrobnosti nájdete v cestovnom poriadku.

Autorka textu: Dagmar Kudoláni Srnenská
Medzititulky: redakcia
Foto: Galéria Danubiana

logo Danubiana

 

 

 

Viac na: www.danubiana.sk