40 rokov s batohom na pleciach v ústrety dobrodružstvám v Klube prešovských turistov

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Klub prešovských turistov, KST, lexikon.sk

Za 40 rokov sa batohy naplnili zážitkami a dobrodružstvami. Okrúhle výročie svojej existencie si výstavnou formou v Krajskom múzeu v Prešove pripomína Klub prešovských turistov (KPT), pokračovateľ turistického oddielu Telovýchovnej jednoty Odevných závodov kpt. Nálepku (TJ OZKN), ktorý svoju činnosť začal 22. mája 1980.

Členskú základňu KPT v jej začiatkoch tvoril prevažne ženský pracovný kolektív podniku. Rodinný charakter turistických výletov sa výrazne nezmenil ani po zániku podniku OZKN Prešov v roku 2007. Samotbý oddiel bol premenovaný na KLUB PREŠOVSKÝCH TURISTOV.

KPT, KMP, lexikon.sk

Návrat v čase…

Panelová fotografická výstava dokumentuje pešiu, lyžiarsku, vysokohorskú, vodnú a rodinnú turistiku s deťmi. Je doplnená o typické turistické pomôcky, letný i zimný turistický výstroj. Súčasťou výstavy sú ocenenia a doklady o získaných výkonnostných triedach jednotlivcov, o zápočtových cestách doma i v zahraničí. Doplňujú ich ukážky výkonnostných, oblastných a tematických odznakov. Nechýba ani kontakt s prírodou v podobe rôznych prírodných útvarov a rastlín. Na výstave svoju činnosť  prezentuje aj turistický oddiel mládeže TOM Prvosienka. Od roku 1985 pracoval pri Strednom odbornom učilišti odevnom, neskôr pri Združenej strednej škole odevnej a v súčasnosti pri Strednej odbornej škole podnikania v Prešove. Na výstave je predstavený aj neoficiálny turistický klub BAGANDŽA, založený bratmi Jurajom a Belom Liškovcami v roku 1987.

Neprehliadnite:

Kráľova hoľa, KSTKráľova hoľa – vďačná inšpirácia. Zanietený turista si ju vždy dokáže vychutnať. Ako v našom prípade…

Turisti – vzor súdržnosti a obetavosti

Za uplynulých 40 rokov Klub prešovských turistov zorganizoval 1956 rôznych turistických podujatí. V pešej turistike (1030), vysokohorskej (292), lyžiarskej (276), vodnej turistike (242) a v cykloturistike (118). Na podujatiach Pomoc prírode a turistike odpracovali členovia Klubu viac ako 4800 hodín. K rôznym turistickým podujatiam patria dobrovoľné brigády v prírode pri úprave turistických chodníkov, stavbe studničiek, pri vysádzaní stromov, pri osadzovaní nových turistických pútačov a máp. K prospešným činnostiam v rokoch 1998 – 1999 možno zaradiť aj pomoc pri sprístupňovaní jaskyne Zlá diera v Lipovciach a prácam v lesnej škôlke. V zimnom období klub pravidelne spolupracuje s Poľovníckym združením Domáková pri kŕmení lesnej zveri. Členovia Klubu sa aktívne zapájali aj do vodnej turistiky v oddieli Autobrzdy Prešov a od roku 1988 v Združenom oddieli vodnej turistiky pre Kluby slovenských turistov v Prešove.

Nová sezóna zaklopala aj na vaše na dvere…

Turistika, ako jedna z mála pohybových aktivít prístupná každej vekovej kategórii, je aj dnes pre vyše 300 členov Klubu prešovských turistov formou návratu k prírode, nenahraditeľným zdrojom pozitívnej energie a pozitívneho vplyvu na zdravie.

KPT, lexikon.sk, KMP

Prierez 40 rokov putovania prešovských turistov a ich zážitky môžete zdieľať na výstave do 12. júna 2022.

Text: Mgr. Igor Lazorík, Krajské múzeum v Prešove, upravené
Medzititulky: redakcia
Foto: Dana Kačmárová

Viac na: www.kst.sk a www.tripolitana.sk