No nielen prírodná scenéria je čoraz silnejším magnetom pre turistov. Zo zoznamu kultúrnych a historických pamiatok treba napríklad spomenúť základy kostola či kláštora na rozhraní Spiša a Šariša, kadiaľ viedla stará obchodná cesta. Na to si rezervujte čas, vidieť sa – popri jedinečnej prírode – aj tieto pamiatky oplatí.