Kráľova hoľa – vďačná inšpirácia. Zanietený turista si ju vždy dokáže vychutnať. Ako v našom prípade…


3538   -   5
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Kráľova hoľa, KST

Spolu s majestátnym Kriváňom je Kráľova hoľa bezpochyby najospevovanejší vrch a najviac opradený povesťami a legendami. S nadmorskou výškou 1946 m, predstavuje najvýchodnejší vrchol hlavného hrebeňa Nízkych Tatier. Je to tiež výborný vyhliadkový bod a miesto, kde pramenia významné slovenské rieky – Čierny Váh (hlavný zdroj Váhu), Hnilec, Hron a Hornád. Vraví sa preto, že je matkou štyroch riek. Je zároveň najvyšším vrcholom Kráľovohoľských Nízkych Tatier, rozprestierajúcich sa východne od sedla Čertovica.

Poetika a drsná krása prírody

Kráľova hoľa dozaista patrí k najpútavejším a najznámejším turistickým cieľom Slovenska. Asi aj preto, lebo ide o jeden z národných symbolov, ospievaný v známej piesni Na Kráľovej holi. Na tento pomerne rozložitý kopec, ktorý – ako mohutný maják – ešte zvýraznený vysokou anténou vysielača, zadržiava dujúce vetry a mračná zo všetkých sveta strán, vedie viacero výstupových chodníkov. My sme sa postupne podujali vystúpiť sem zo severnej strany od Spišského Bystrého. Či už počas hrebeňovky Nízkych Tatier, alebo počas jednodňového výletu čisto na tento kopec zistíte, že na Kráľovej holi ten povestný strom z vyššie uvedenej piesne nerastie. Nájdete na nej skôr jedinečné skalné útvary, prekrásne výhľady a neustály vietor.

Kráľova hoľa. KST

…toto stojí za…

Neprehliadnite:

Objavujeme menej známe lokality Slovenska: prírodná rezervácia Holé brehy

Výstup zo severnej strany

Mohutná rozložitá hoľa, najvyšší vrch východnej časti Nízkych Tatier, nazývanej podľa nej Kráľovohoľské Tatry. Vrcholová plošina má predĺžený tvar v smere východ-západ. Na sever vysiela krátku rázsochu Záturňu, strmo spadajúcu do údolia Čierneho Váhu v Teplickej kotline. Na severovýchod sa pozvoľna tiahne dlhá rázsocha cez Úplaz na Prednú hoľu. Ďalej potom až na sedlo Popová, ktorým sa Nízke Tatry spájajú so Slovenským rajom. Na juhovýchod odbočuje krátka rázsocha na Kráľovu skalu k Telgártu. Z vrcholu je rozsiahly a veľmi pôsobivý výhľad.

Kráľova hoľa, KST

…neskorá jeseň vyfarbila slovenskú zem do plnej krásy…

Dôležitý geografický a hydrologický bod

Dôležitý triangulačný bod Slovenska, pramenisko a rozvodie najväčších slovenských riek: Váhu, respektíve Čierneho Váhu, Hrona, Hnilca, Hornádu. To sú najvýstižnejšie charakteristiky nášho cieľa turistického výstupu, ktorému prialo aj počasie. Ak to bude len trošku možné, neváhajte, tie výhľady sú úžasné a práve tu uvidíte, že naša krajina je “tak nekonečne krásna…”

Text a foto: Tomáš Grman, KST

Viac na: www.kst.sk