Poľovnícky salón Andrássyovcov láka svojou noblesou a odhaľuje spôsoby kratochvíle šľachty

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Kaštieľ Trebišov

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v spolupráci so SNM – Múzeom Betliar, sprístupňuje dlhodobú výstavu „Poľovnícky salón Andrássyovcov“, ktorá je zameraná na poľovačky – jednu z voľnočasových aktivít uhorskej šľachty.

Tradícia poľovníctva na južnom Zemplíne

V 17. a 18. storočí patrila Zemplínska župa s viac ako 650 000 hektármi poľovnej plochy medzi poľovnícke veľmoci. Poľovníctvo a zvernice boli neodmysliteľnou súčasťou života Andrássyovcov, pričom Zemplínska župa bola jednou z najlepšie zazverených v Uhorsku a Andrássyovci venovali chovu zveri značnú pozornosť. Vo zverniciach v Trebišove a vo Veľatoch chovali danieliu zver, v Parchovanoch zase jeleniu, danieliu a mufloniu zver.

 

Betliar, poľovačky, Andrassy

Poľovnícky salón očakáva hostí…

Andrássyovský kaštieľ v Trebišove

Na základe spomienok grófky Katinky Andrássy sa dozvedáme, že sa každoročne 3. novembra (v deň sv. Huberta) konali veľkolepé parforsné hony na líšku. Do Andrássyho kaštieľa v Trebišove sa v ten deň zišli poprední predstavitelia uhorskej šľachty, ktorí na hony prichádzali na vlastných koňoch a s vlastnými psami.

Poľovačky, ktoré stmeľovali rodinu

Hon na líšky v Trebišove najčastejšie viedol gróf Tivadar Andrássy a jeho dvaja bratranci Gejza Andrássy z Parchovian a Alexander Andrássy z Veľat, ktorých veľkostatky susedili s trebišovským. Honu sa neskôr zúčastňovali aj dcéry grófa Tivadara – najstaršia Ilona, Borbála a Katinka. Jazdu nacvičovali v trebišovskej jazdiarni pod dohľadom prísneho hlavného koniara.

 

Betliar, poľovačky, Andrassy

Slávnostne prestretá „poľovnícka tabuľa“ (zapožičané zo SNM – Múzeum Betliar)

Neprehliadnite:

Kaštieľ v Trebišove, Andrassyovci

Dni európskeho kultúrneho dedičstva pokračujú: Kaštieľ Andrássyovcov – Klenot Zemplína

Vždy čisto prestreté…

V zriadenom poľovníckom salóne je vystavená aj poľovnícka tabuľa – prestieranie stola jedálenským servisom s motívom poľovačiek. Návštevníci sa dozvedia o parforsných poľovačkách v chotári Trebišova, Veľat, Parchovian či Vojčíc. Prostredníctvom tabletu si môžete vypočuť príbehy z andrássyovských poľovačiek a prečítať si dobové recepty na prípravu pokrmov z diviny.

Múzeum Trebišov

V roku 2021 prebehla v Múzeu reprofilizácia, ktorá bola zameraná na vyzdvihnutie šľachtických rodov Csáky, Szapáry a Andrássy.
To umožnilo viac sa venovať témam spojeným s rodom Andrássy.
Výstava Poľovnícky salón Andrássyovcov je ďalšou doplňujúcou výstavou k stálej expozícii „Šľachtické rody trebišovského kaštieľa“. Výstava je prístupná od 12.11. 2021 do 6.11. 2022.

Text: Mgr. Nikola Radová, historička – archeologička
Foto: Tatiana Vargová
Medzitulky: redakcia

Viac na:
www.muzeumtv.sk
www.kosiceregion.com a na sociálnych sieťach organizácie