Rok Oresta Dubaya vo Vihorlatskom múzeu


4268   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Oresta Dubaya

 

Vihorlatské múzeum v Humennom pripravilo výber z tvorby národného umelca Oresta Dubaya pri príležitosti 100. výročia narodenia umelca (15. 8. 1919). Výstava je poctou rodákovi, významnému výtvarníkovi a pedagógovi z regiónu, národnému umelcovi, ktorého meno nesú galerijné priestory múzea. Slávnostná vernisáž výstavy Orest Dubay sa  bude konať 15. augusta 2019 so začiatkom o 16. hodine. Výstava Orest Dubay v Galerijnej sieni Oresta Dubaya Vihorlatského múzea v Humennom potrvá do 31. októbra 2019. 

Oresta Dubaya

Orest Dubay

Narodil sa na severovýchode Slovenska 15. augusta 1919 vo Veľkej Poľane, zomrel 2. októbra 2005 v Bratislave. Grafik, maliar, sochár, ilustrátor a pedagóg patril k významným osobnostiam zakladateľskej generácie slovenských grafikov. Absolvoval odbor kreslenia na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Pôsobil ako pedagóg na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, neskôr ako rektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Orest Dubay

Na domácej a zahraničnej výtvarnej scéne aktívne pôsobil od roku 1941. Bol členom niekoľkých zoskupení výtvarníkov a nositeľom významných domácich i zahraničných ocenení. V rokoch 1988 −1989 venoval Orest Dubay rozsiahly súbor takmer 800 výtvarných diel Vihorlatskému múzeu (vtedy Vlastivednému múzeu) v Humennom. Od roku 1994 nesie múzejná galéria čestný názov Galerijná sieň Oresta Dubaya.

Neprehliadnite: Výtvarné spektrum 2019…

Výstava k storočnici

Pri príležitosti 100. výročia narodenia významného výtvarníka a pedagóga, národného umelca Oresta Dubaya, rodáka z obce Veľká Poľana v sninskom okrese, pripravilo Vihorlatské múzeum v Humennom výstavu – výber z bohatej tvorby autora.

Orest Dubay, Vihorlatské Múzeum kastiel galeria

Vystavovaná výtvarná kolekcia zo zbierok Vihorlatského múzea predstavuje časť z darovaného súboru autorských prác. Ponúka diela z rozsiahlej grafickej tvorby a maľby Oresta Dubaya, bohato je zastúpená aj úžitková grafika (exlibris, poštové známky), ukážky ilustrácií, ideové návrhy diel a trojrozmerné výtvarné diela − plastiky z kameňa, dreva, porcelánu a sadry. Prierezovú autorskú výstavu dopĺňajú zapožičané rodinné fotografie, osobné predmety autora a výtvarné diela súčasných autorov rodiny Dubayovcov.

Rok Oresta Dubaya

V roku 2009 pri príležitosti nedožitého autorovho jubilea deväťdesiatich rokov pripravilo múzeum súbornú výstavu diel Oresta Dubaya. Neskôr, v roku 2016 a 2017 prezentovalo múzeum dve komorné výstavy grafických diel autora pod názvom O večnej túžbe človeka…, Grafika I. a Grafika II. Autorov umelecký a ľudský odkaz v rámci osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o meste Humenné ocenilo mesto v roku 2016 udelením Ceny mesta Humenné.

Orest Dubay Pozvanka

Súčasná jubilejná výstava Orest Dubay potrvá vo Vihorlatskom múzeu v Humennom do 31. októbra 2019. V rámci Roka Oresta Dubaya pripravilo Vihorlatské múzeum aj sprievodné podujatia k výstave pre verejnosť a školskú mládež.

www.muzeumhumenne.sk