Vodný hrad – kaštieľ v Šimonovanoch je zaujímavý goticko-renesančný objekt po zásadnej rekonštrukcii

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Vodný hrad Šimonovany

Vodný hrad je svojím spôsobom zvláštna stavba. Hrad bol neskôr prestavaný na kaštieľ s parkom a dnes je zaradený do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. V nedávnych rokoch sa podarilo celý areál zrekonštruovať a tomuto jedinečnému objektu prinavrátiť goticko-renesančnú krásu i nový život.

Vodný hrad patrí k najstarším zachovaným goticko-renesančným šľachtickým sídlam na Slovensku v kategórii kaštieľov. Nachádza sa v najstaršej mestskej časti okresného mesta Partizánske Šimonovany. Kedy si to bola samostatná obec s bohatou históriou, nerozlučne spätá so šľachtickým rodom Šimoniovcov.

Kaštieľ vodný hrad

Zaujímavá genéza

Kaštieľ je pozostatkom neskororománskeho nížinného hradu z 12. a 13. storočia. Základ hradu tvorila opevnená obytno-obranná veža situovaná na mieste, ktoré prirodzene chránila aj voda obtáčajúceho sa meandra rieky Nitra, od čoho bol odvodený jeho názov. V blízkosti zaniknutej pôvodnej veže postavili Šimoniovci v 14. storočí novú vežu s podobnou obrannou funkciou, ktorá sa zachovala až do súčasnosti. V 15. storočí k nej pristavali palác a lokalitu znovu opevnili. Pôvodne gotická stavba tak dostala v priebehu 16. a 17. storočia renesančnú podobu. Koncom 19. storočia sa uskutočnila veľká rekonštrukcia kaštieľa, ktorá sa niesla v duchu historizujúceho romantizmu a mala sa priblížiť podobe kaštieľa z čias renesancie. Po roku 1945 boli plochy okolo kaštieľa určené pre domovú výstavbu, čím zaniklo opevnenie z čias neskorej gotiky a renesancie.

Kaštieľ vodný hrad

Vodný hrad je dvojpodlažnou jednotraktovou budovou so vstupnou vežou. Má obdĺžnikový pôdorys, z ktorého vystupuje štvorcový pôdorys veže. Na severozápadnej strane budovy sa nachádzajú zvyšky menšieho výklenku, ktorý je prepojený s portálom sídla. V interiérovom členení dominuje na oboch podlažiach rozdelenie na tri hlavné miestnosti. V hlavnom obdĺžnikovom trakte i vo vstupnej veži sa nachádzajú badateľné stopy gotického stavebného štýlu.

Neprehliadnite:

Nordic walking v zime – severská chôdza proti pandémii
Viete, že nordic walking ovládol milióny?
Je to životná filozofia a cesta za zdravím aj pre vás

Ku kaštieľu patrí aj prírodno-krajinársky upravený park, ktorý očarí najmä v jarnom a letnom období. Keďže veľká časť pôvodného parku – ako spomíname vyššie – bola určená na výstavbu rodinných domov, zachovala sa len malá časť parku v priestore priľahlom k Vodnému hradu.

Konečne záchrana vzácnej pamiatky

V roku 1998 bola zavŕšená veľká renovácia kaštieľa, ktorá mu vrátila vzhľad goticko-renesančného sídla. Posledná rozsiahla rekonštrukcia Vodného hradu v Šimonovanoch bola realizovaná v roku 2015. Objektu, ktorý je spolu s parkom na zozname národných kultúrnych pamiatok, prinavrátila nielen jeho pôvodnú podobu, ale i historickú atmosféru.

Od roku 2018 je kaštieľ sprístupnený verejnosti. V súčasnosti sa v kaštieli nachádza vysunuté pracovisko mestskej knižnice s čitárňou, študovňou, detským kútikom a expozitúra mestského múzea.

Text a foto: archív redakcie a archív Mesta Partizánske