Kristína Mésároš – Súmrak úsvitu, keď umelkyňa nachádza vlastnú, veľmi jedinečnú a originálnu cestu

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Kristína Mesároš

Kristína Mésároš predstavuje v Oravskej galérii svoje diela. Na scénu vstúpila v prvej dekáde 21. storočia a svoju tvorbu úspešne prezentuje doma i v zahraničí. Návštevníkom a návštevníčkam galérie v Dolnom Kubíne uvádza prierez svojou tvorbou. V rámci mnohých smerov a tendencií, súvisiacich napríklad s otázkami pamäte, identity alebo spoločensko-kritických prúdov, si táto umelkyňa nachádza vlastnú, veľmi jedinečnú cestu.

Formovanie jej autorského programu je silno poznačené cestovateľskou skúsenosťou a dotykom “iného” v exotických krajinách. Stretla sa s nimi v časoch, keď takéto spoznávanie nepatrilo medzi bežnú výbavu začínajúcich umelcov/umelkýň. Vzhľadom na menej dostupné neustále služby internetu a sociálnych sietí bolo aj oveľa väčším odtrhnutím sa od všednosti a predvídateľnosti prostredia domova.

Prvky reality a symbolizmu

Do malieb nevkladá primárne svoje spomienky a zážitky z týchto destinácií, ale akýsi vizuálny kód. Vďaka nemu s divákom nadväzuje komunikáciu na všeobecne zrozumiteľnej úrovni. Tento kód v priebehu rokov variuje a inovuje, prináša doň nové prvky. Vytvára tak akýsi vlastný symbolický jazyk, ktorý vstupuje do divokej i kultivovanej krajiny. Prvky reality a symbolizmu sa v jej maľbách prepájajú a vytvárajú zvláštnu formu takmer filmovej dramatickosti a poetiky, ktoré mnohým môžu evokovať magický realizmus. Tento dojem podčiarkuje autorkina práca s farbou a lazúrami, ktorá jej plátnam dodáva imaginatívnu silu.

Kristína Mesároš

Hľadačka významov

Kristínu Mésároš možno skrze tieto prvky charakterizovať ako hľadačku významov, nielen v obrazoch, ale aj v živote, pretože oba sa u nej neoddeliteľne prepájajú. Intuitívne hľadá podnety v prírode, najmä v známom okolí vodných tokov a v spomínaných exotických krajinách. Prepája ich s vlastnými pocitmi, ktoré korešpondujú s jej vlastnou introspekciou životných ciest. Životné hľadanie, či už zmyslu alebo spôsobu ako ho správne prežiť sprevádza diváka/diváčku skrze všetky jej rôznorodé série. Hoci vychádza výhradne z osobného pohľadu ženy so všetkými rolami, ktoré k tejto identite môžu patriť, posolstvo jej obrazov si zachováva veľmi univerzálny charakter – každý nás totiž v nejakej forme prežíva zraniteľnosť, zlyhanie, stratu či zviazanosť. 

 

Neprehliadnite:

Branislav Kristín


Autorkin návrat domov

Kristína Mésároš zas a znova vstupuje na neznáme územia, vyrovnáva sa s inakosťou, ktoré môžeme nájsť i za rohom nášho stredoeurópskeho susedstva. Známe poľovnícke posedy či chatky sa tak v jej prácach menia na nepreniknuteľné observatóriá, z ktorých sme sledovaní, sami však dovnútra nevidíme. Neoddeliteľnou súčasťou tohto hľadania “vonku” je návrat domov. V tvorbe Kristíny Mésároš predstavujú spomienky na známe miesta detstva, zákutia urbanizovaných priestorov, záhradné sedačky a nástenné mozaiky. Aj tie však u nej nezostávajú v dokumentačnej rovine konkrétneho miesta, no takmer surrealisticky morfujú a prechádzajú na iné časti obrazu, na rastliny či nečakané objekty.

Kristína Mesároš


Kurátorka:                   Mgr. Jana Babušiaková

Trvanie výstavy:          do 7.1.2024
Miesto konania:           Veľká výstavná sieň Župného domu v Dolnom Kubíne


Ako sa k nám dostanete?

Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín
GPS: N49°12’25.64″ E19°17’48.25″
Otvorené: Ut – Ne od 10.00 do 17.00 hod.
Text a foto: archív OG,
archív K. Mesároš www.kristinamesaros.com/exhibitions/
Medzititulky: redakcia

Viac na: www.oravskagaleria.sk  a  www.lodslanica.sk