K ochrane zdravia vašich zamestnancov vám pomôže ISO 45001. Užitočné opatrenia pre všetkých


1491   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
ISO normy, podnikanie, lexikon.sk

ISO normy sú známe zrejme každému podnikateľovi. Ak ste sa rozhodli a chcete podnikať v priemyselnej výrobe, budete toho potrebovať naozaj veľa. Dostatočne veľké priestory, stroje a zariadenia slúžiace na výrobu a zároveň aj bežnejšie vybavenie kancelárií. A samozrejme, zamestnancov v rôznych pozíciách.

Popri všetkých tých tvarovacích strojoch, priamočiarych pohonoch TMP a podobných „záležitostiach“ však netreba zabúdať, že mať úspešnú výrobu, nie je len o kvalitnom vybavení firmy. Je to aj o spĺňaní rôznych noriem, ktoré jednak posúvajú fungovanie firmy na vyššiu úroveň a zároveň slúžia ako určitá prestíž v očiach zákazníkov, obchodných partnerov a dokonca aj uchádzačov o zamestnanie. Medzi ne patria aj ISO normy. Najžiadanejšia z nich, ISO 9001, zameraná na zákazníkov, no napríklad aj ISO 45001 už “rieši” bezpečnosť pri práci zamestnancov.

Máte záujem na znižovaní možných rizík vo svojej firme?

Ak vás teda zaujíma minimalizovanie všetkých možných rizík na jednotlivých pracoviskách vo vašej firme a chcete tak predchádzať možnému poškodeniu zdravia zamestnancov a dôsledkom z toho vyplývajúcich, je získanie certifikátu ISO 45001, pre vás jednou z priorít. Jeho splnenie je rovanko nevyhnutnosťou. Norma ISO 45001 kladie dôraz na prevenciu a predvídateľnosť situácií, ktoré môžu byť nebezpečné pre zamestnancov, ako aj iné osoby pohybujúce sa v priestoroch firmy. To môžu byť napríklad aj dodávatelia.

Neprehliadnite:

strata zamestnania, lexikon.skStrata zamestnania.
Ako zvládnuť túto nepríjemnú situáciu prakticky a šikovne? Hľadajme spolu riešenia…

Prevencia na prvom mieste…

Prevencia je najlepším spôsobom ako predchádzať úrazom. Dozvedieť sa o rizikovom faktore na niektorom z pracovísk vo vlastnej firme až vtedy, keď dôjde k úrazu, je naozaj neskoro. Ani dodávateľov sme nespomenuli náhodou. Čoraz častejšie sa totižto spoločnosti, z ktorých sa môžu stať vaši významní obchodní partneri, zaujímajú aj o to, či spĺňate práve túto normu.

Foto: CHUYKO SERGEY / Shutterstock.com