Z dôvodu pandémie koronavírusu je situácia v cestovnom ruchu kritická. Aké budú riešenia?

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Kvôli pandémii koronavírusu je situácia v cestovnom ruchu je kritická

Odvetvie cestovného ruchu je prvé “na rane”, ktoré pociťuje negatívne dopady reštrikcií a opatrení obmedzujúcich pohyb ľudí z dôvodu pandémie koronavírusu. Bez ohľadu na počet zistených ochorení na Slovensku sa táto situácia dramaticky prejavuje v prudkom úbytku hostí, rušení pobyto i firemných, kultúrnych či iných spoločenských podujatí. Doslova zo dňa na deň. Ide o obrovské prepady, ktoré hotely a reštaurácie nie sú schopné nijakým spôsobom sanovať. Zároveň však vychádzajú v ústrety hosťom a sú nútené eliminovať aj škody zmenou stornovacích podmienok.

Kvôli pandémii koronavírusu je situácia v cestovnom ruchu je kritická

Generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií (AHRS) Marek Harbuľák: „Chcem ubezpečiť všetkých, že hotely a reštaurácie združené v asociácii, pristupujú k vzniknutej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 zodpovedne, nabádame na dodržiavanie všetkých opatrení prijatých krízovým štábom, úradom Hlavného hygienika SR. Záleží nám na tom, aby sme chránili zdravie zamestnancov a hostí.“

Cestovný ruch

Ide o odvetvie, ktoré na území Slovenska tvorí viac ako 90 % malých a stredných podnikov a nie silné nadnárodné korporácie s obratom v miliardách eur. V súčasnosti zamestnáva viac ako 160 000 ľudí a obava AHRS je oprávnená. Veď ide o budúcnosť týchto zamestnancov. „Uvedomujeme si, že prvoradou prioritou kompetentných je chrániť zdravie a životy občanov SR. Chceme vyzvať súčasnú vládu, ale aj predstaviteľov politických strán a hnutí, ktoré zostavujú budúcu vládu, aby sa urýchlene začali zaoberať aj prípravou opatrení na zmiernenie negatívnych dopadov v cestovnom ruchu, na ktoré najviac doplácajú malé a stredné podniky. Záleží nám na našich zamestnancoch, nechceme však pristúpiť k ich prepúšťaniu. Chceme zabrániť ďalším negatívnym prejavom súvisiacich so šírením tohto ochorenia, ale sami tomu nedokážeme čeliť,“ dodal Marek Harbuľák.

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska dala spracovať aktuálny prieskum analytickej spoločnosti Comenius Analytica, s. r. o. Bratislava. Na otázky odpovedalo 150 respondentov – manažéri hotelov a reštaurácií na Slovensku. Ako uviedol analytik Vladimír Bačišin: „Slovenské hotely očakávajú tento mesiac medzimesačný pokles tržieb o 47 % oproti predchádzajúcemu obdobiu minulého roka. V apríli očakávajú celkový výpadok 2 401 339 EUR.

Neprehliadnite:
Jesenné stretnutie hotelierov a HORECA konferencia HoReCa trendy 2020

Výsledky majú orientačný charakter, pretože nešlo o administratívne zisťovanie vo všetkých ubytovacích zariadeniach. Pri prepočte sa použil tzv. jednoduchý vážený priemer. Ak by sa využil daný model na všetky hotely a stravovacie zariadenia, straty by boli oveľa vyššie. Z výskumu vyplýva, že prepad v hotelových a stravovacích zariadeniach bude závažným národohospodársky problémom a rébusom pre trh práce. Na ňom môže dôjsť v tomto segmente k poklesu. Na trhu práce môže táto situácia spôsobiť zníženie počtu zamestnancov o 80 000 až 100 000 ľudí.

Kvôli pandémii koronavírusu je situácia v cestovnom ruchu je kritická

Podľa AHRS úlohu vlády v tomto probléme vidí v tom, že by mohla v akútnych prípadoch použiť verejné financie na úplné, alebo čiastočnú sanáciu daného sektora. Svoju úlohu by mohli zohrať aj zdroje súkromných finančných inštitúcií, kde existujú tri mechanizmy. Prvým je reštrukturalizácia existujúcich úverov, druhým je poskytnutie výhodných pôžičiek do budúcnosti a tretím je skoré preplatenie poistiek komerčnými poisťovňami.

Podľa M. Harbuľáka sú hotely a reštaurácie pripravené prijať aj ďalšie opatrenia, ktoré pomôžu dostať situáciu späť do normálu za čo najkratšie obdobie. Je potrebné sledovať odporúčania Európskej komisie a opatrenia, ktoré sú prijímané v okolitých krajinách. „Za hotely a reštaurácie chcem zároveň zdôrazniť, že máme aj návrhy okamžitých riešení, ktoré výrazne pomôžu zamestnávateľom v cestovnom ruchu a nebudú záťažou pre štátny rozpočet.“

AHRS je dobrovoľnou, nepolitickou, záujmovou a odbornou organizáciou. Jej cieľom je obhajovať spoločné záujmy členských subjektov voči orgánom štátnej správy a iným organizáciám a zvyšovať ich profesionálnu prestíž. Súčasne ovplyvňovať verejnú mienku a názory riadiacich orgánov cestovného ruchu v štátnej správe a samospráve na slovenské hotelierstvo, gastronómiu a cestovný ruch.

Foto: Pixabay
www.ahrs.sk