JASKYŇA DRINY


8374   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Jaskyňa Driny

Jaskyňa Driny pri Smoleniciach je jedinou sprístupnenou jaskyňou na západnom Slovensku. Patrí medzi najvýznamnejšie prírodné pamiatky a turistické atrakcie v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.

Objavenie jaskyne

Jaskyňa Driny

Jaskyňa Driny – podzemná perla Malých Karpát – je od roku 1968 vyhlásená za chránený prírodný výtvor. K jej objaveniu viedlo hľadanie pokladov v početných dierach vápencových skál Malých Karpát. Pamätná tabuľa umiestnená pri vstupe do jaskyne prezrádza mená jej objaviteľov – Jána Baniča a Imricha Vajsábla, ktorí sa do nej v roku 1929 spustili jaskynným komínom s hĺbkou 15 m a šírkou len 1 m.

Prírodné pomery v jaskyni

Jaskyňa Driny

Jaskyňa Driny sa radí medzi puklinové jaskyne, ktoré vymodelovali zrážkové vody prenikajúce do podzemia systémom puklín. Vznikla tak zaujímavá sústava užších puklinových chodieb (Chodba spolupracovníkov, Beňovského chodba, Chodba nádejí) a neveľkých sieňovitých priestorov (Sieň Slovenskej speleologickej spoločnosti), ktoré dosahujú dĺžku 680 m. Priestory dekorujú kvapľové záclony so zaujímavým zúbkovým lemovaním, pagodovité stalagmity a rôzne formy stalaktitov, či sintrové jazierka. Najkrajší krasový útvar v jaskyni dostal pomenovanie Slonie uši, ktorý je unikátom svojho druhu na Slovensku.

Neprehliadnite: Rotunda sv. Juraja – najstaršia stavba v strednej Európe

Zaujímavosti

Jaskyňa Driny

Verejnosti bola prvá časť jaskyne sprístupnená už v roku 1935 v dĺžke 175 m. Ostatné časti jaskyne sprístupnili až v roku 1959. Dnes má prehliadkový okruh dĺžku 450 m, prevýšenie 10 m a 151 schodov. Teplota vzduchu je 7,1 až 7,8 °C.

Kedy jaskyňu navštíviť

Jaskyňa Driny

Jaskyňa je sprístupnená v jarných (apríl, máj) a jesenných (september, október) mesiacoch v dňoch utorok až nedeľa od 10. h. do 14.30 h. V júni sa do nej môžu návštevníci dostať v utorok až nedeľu už od 9. až do 16. h. a v mesiacoch júl a august je otvorená od 10. do 17. hodiny.

www.regiontrnava.sk