Kalvária v Banskej Štiavnici nielen na Veľkú noc

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Kalvária v Banskej Štiavnici

 

Na vrchole malebného kopca Scharffenberg (Ostrý vrch) nad Banskou Štiavnicou sa nachádza najkrajšia baroková kalvária na Slovensku i v Európe. Je z roku 1751 a kedysi bola významným pútnickým miestom. Dnes plní prevažne rekreačnú, turistickú a náučno-vzdelávaciu funkciu. Spolu s mestom a technickými pamiatky okolia Banskej Štiavnice je od roku 1993 zapísaná v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Žiaľ, od roku 2007 figuruje – paradoxne – aj v zozname 100 najohrozenejších pamiatok sveta…

GPS: 48,461454 18,913988

Z histórie

Barokovú kalváriu tvoria tri kostoly (Dolný kostol, Stredný – Sväté schody a Horný kostol), devätnásť zastavení (kaplnky) a súsošie Panny Márie. Je nevšedná počtom zastavení (obvykle je ich 14) a tiež svojim príbehom i zasadením do prírody. Iniciátorom jej vybudovania bol jezuita páter František Perger. Postavil ju vďaka darom bohatých ťažiarov, hodnostárov i jednoduchých baníckych rodín. Mecenášov pripomínajú erby na priečeliach jednotlivých zastavení. S výstavbou začali v roku 1745 a dokončená bola po šiestich rokoch. V kaplnkách sa nachádzajú drevené reliéfy s výjavmi z Ježišovho života až po jeho umučenie a zmŕtvychvstanie v barokovom slohu. Okrem murovaných stavieb bolo v areáli kalvárie umiestnených veľa sôch a rôznych umeleckých artefaktov.

Kalvária v Banskej Štiavnici

Záchranné aktivity

Výnimočnosť Kalvárie spolu s jej citlivým zasadením do krajiny a nádherným výhľadom na Banskú Štiavnicu, tvorí z nej skutočne jedinečné miesto, blízke obyvateľom mesta i celému kultúrnemu Slovensku. Celé desaťročia to však bol chátrajúci a zanedbávaný areál. Hŕstku nadšencov a dobrovoľníkov tento stav motivoval, preto v roku 2008 založili občianske združenie Kalvársky fond. Prostredníctvom neho – na jednej strane – intenzívne hľadajú rôzne možnosti, sponzorov, darcov finančných prostriedkov na rekonštrukciu pamiatky. Na druhej strane organizujú dobrovoľníkov, ktorí už 12. rok robia čistiace a pomocné práce pri jej rekonštrukcii. Fond tiež spolupracuje s odborníkmi, pamiatkarmi, reštaurátormi, stavbármi na postupnej rekonštrukcii jednotlivých objektov Kalvárie.

Adopcia kaplniek a sôch

Súčasťou aktivít fondu je i dlhoročná akcia Adoptuj si kaplnku, sochu. Úsilie je nasmerované na získavanie pravidelných finančných prostriedkov, aby odborná rekonštrukcia mohla plynule napredovať. Napokon, aj v minulosti výstavbu kaplniek financovali rodiny, spoločenstvá, cechy a pod. V rámci týchto podporných aktivít sa dá prispieť jednorazovo, príp. formou pravidelných platieb. To je spôsob, ktorým prispievajú na obnovu kalvárie i darcovia s menšími finančnými čiastkami.

Kalvária v Banskej Štiavnici

Úspešná obnova

V jeseni minulého roka slávil Kalvársky fond a s ním všetci priaznivci banskoštiavnickej Kalvárie veľký úspech: podarilo sa dokončiť hlavnú etapu prác – rekonštrukciu Horného a Dolného kostola a kaplniek. Potrebné terénne práce, chodníky, osvetlenie, zábradlia a vysádzanie stromčekov je zväčša dielo dobrovoľníkov.

Neprehliadnite: Jedinečná kalvária v Nitrianskom Pravne

Ešte ostáva zrekonštruovať Stredný kostol – Sväté schody, časť kaplniek a zreštaurovať sochy, obrazy. Takže, hoci sa ukončila hlavná etapa obnovy, nová etapa sa konečne začala!

Kalvársky fond koncom minulého roka získal za obnovu kalvárie cenu Ministerstva ŽP SR za rok 2018, čo znamená, že nás bude v tomto roku reprezentovať ako zástupca zo Slovenska medzi ostatnými podobnými víťaznými projektmi z krajín EÚ.

Kalvária v Banskej Štiavnici

Kalvária – miesto oddychu, rozjímania

Vďaka iniciatíve Kalvárskeho fondu, tisícom dobrovoľníkom a stovkám odborníkov, ktorí sa podieľali na rekonštrukcii kalvárie, je už teraz opäť atraktívnym miestom oddychu, rodinných vychádzok, rozjímania v prírode. Prístupná je počas celého roka cez víkendy. V letnej sezóne sú kostolíky a kaplnky otvorené denne. V Dolnom kostole zriadili malú expozíciu o histórii i priebehu rekonštrukčných prác.

Kalvária v Banskej Štiavnici

Dnes po doterajšej rekonštrukcii patrí Kalvária v Banskej Štiavnici medzi najnavštevovanejšie miesta regiónu, hoci najcennejšie artefakty, sochy a obrazy sú ešte stále dočasne umiestnené na Starom zámku.

www.kalvaria.org