Koloman Sokol v Nedbalke


6204   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Koloman Sokol v Nedbalke

 

Od januára až do marca 2019 si milovník umenia môže v Galérii Nedbalka v Bratislave pozrieť časť diela Kolomana Sokola, významnej osobnosti slovenského výtvarného umenia. Svojím umeleckým a humanistickým posolstvom výrazne prekročil hranice Slovenska.

Pozoruhodný priestor galérie
Nedbalka – Galéria slovenského moderného umenia – sa nachádza v starom bratislavskom meste na Nedbalovej ulici. Zvonka má budova galérie typickú klasicistickú fasádu rakúsko-uhorského typu, vo vnútri návštevníkov čaká malý slovenský Guggenheim: Päť kruhových poschodí a diela slovenských výtvarných umelcov 19. a 20. storočia. Cieľom Galérie Nedbalka je sprístupniť návštevníkovi diela slovenských velikánov, ktorí vytvorili časť nášho kultúrneho dedičstva.

Neprehliadnite: Vincent Hložník v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne

Nepochybne k ním patrí aj Koloman Sokol, ktorého diela z obdobia 1968 až 1993 môžeme obdivovať od 16. januára do 24. marca 2019.

Velikán slovenského výtvarného umenia
Koloman Sokol sa narodil 12. decembra 1902 v Liptovskom Mikuláši. Po neľahkom detstve, kedy ho opustila matka, sa ho ujal strýko. Vďaka doktorovi Mathém, s ktorým sa zoznámil, začal študovať na súkromnej škole Eugena Króna v Košiciach. Tu sa po prvýkrát stretol s výtvarným umením. Neskôr študoval na súkromnej škole Gustáva Mallého v Bratislave, Prahe a absolvoval študijný pobyt v Paríži. Keď dostal ponuku z mexického ministerstva kultúry a školstva, aby išiel učiť výtvarné umenie na Akadémiu výtvarných umení v Mexiku, vycestoval a na akadémii založil odbor grafiky. Napriek tomu, že v Mexiku dosiahol veľké úspechy, kvôli zdravotnému stavu manželky Lýdie sa v roku 1941 presťahoval do New Yorku. Veľa tvoril a vystavoval v Mexiku a Spojených štátoch. Po druhej svetovej vojne sa vrátil na Slovensko, ale už v roku 1948 sa natrvalo vysťahoval. Stal sa členom Zväzu mexických grafikov a posledné desaťročia prežil v Arizone. Na sklonku života daroval 48 svojich obrazov rodnému Slovensku, ktoré sa neskôr stali základom Centra Kolomana Sokola v Liptovskom Mikuláši.

Napriek nemalým úspechom v Mexiku, USA a vo svete zostal Koloman Sokol až do konca života skromným človekom, hľadajúcim svoju pravdu.

Koloman Sokol v Nedbalke

Výstava, ktorú treba vidieť
Tvorba Kolomana Sokola je poznamenaná niekoľkými tvorivými etapami. Koncom šesťdesiatych rokov sa začala jeho posledná tvorivá etapa. Znamenala zásadnú zmenu autorovho myslenia aj výtvarného rukopisu. Už netúži po formálnej dokonalosti, zdá sa akoby ho už tvaroslovie, kompozícia či priestor prestali zaujímať. Dôležitejšia sa preň stala atmosféra, zobrazovanie dôležitých momentov a duševného stavu.

Práve diela vystavované v Galérii Nedbalke tvoria kolekciu osemnástich obrazov z galerijnej zbierky, ktoré vznikali od roku 1968 do roku 1993. Súbor je kvalitatívne vyrovnaný a je výberom toho najlepšieho, čo umelec v tomto období vytvoril.

Pozrieť si ich je naozaj veľkým umeleckým zážitkom.

Foto: archív GN

Nejdem za peniazmi, politikou,
slávou ani za pohodlným životom.
Cieľ môj bol a dosiaľ je čistotou orámovaný život.
Či dôjdem? Neviem.
Môj život bol uliaty z olova.

Koloman Sokol