Košický kraj a regióny Gemer a Zemplín boli – napriek obmedzeniam – splneným snom a cieľom mnohých turistov


3064   -   2
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Slovensko, Sirava Košický kraj a jeho hity Gemer a Zemplín - napriek obmedzeniam cieľ mnohých turistov v letnej sezóne

Štatistické vyhodnotenie uplynulej letnej sezóny potvrdzuje doposiaľ nevyužívaný potenciál domáceho turizmu v Košickom kraji. Napriek paralýze medzinárodnej mobility, ktorá významne ovplyvnila vývoj návštevnosti, je pre destináciu dobrou správou nárast záujmu o domácu dovolenku v odľahlejších a menej vyhľadávaných lokalitách. Zaznamenané posuny v trendoch návštevníckeho správania Slovákov sú do budúcej sezóny pre Košický kraj prísľubom a výzvou.

Po prakticky úplnom zastavení cestovného ruchu v jarných mesiacoch, zaznamenali od mája turistické lokality v Košickom kraji postupný spätný nárast návštevnosti, s výrazným oživením v prázdninových mesiacoch júl a august. V mesiaci august už dokonca počet návštevníkov výrazne prekročil aj augustovú návštevu z roku 2018. Pre porovnanie napríklad: návštevnosť 08/2018 – 49 545 návštevníkov; 08/2019 – 58 401 návštevníkov; 08/2020 – 53 550 návštevníkov. Tento fakt je možné, vzhľadom na krízové okolnosti, považovať za prekvapujúco úspešné zotavenie dopytu po domácej rekreácii. V letnej sezóne jún – august 2020 navštívilo Košický kraj spolu 112 798 dovolenkárov, ktorí tu strávili 266 500 nocí. Napriek tomu však výrazne chýbali návštevníci zo zahraničia.

Vihorlat, Košický kraj a jeho hity Gemer a Zemplín - napriek obmedzeniam cieľ mnohých turistov v letnej sezóne

„Rok 2020 bol pre celé odvetvie cestovného ruchu rokom zmien, ktoré aj náš kraj zasiahli v období trvalo rastúceho záujmu nielen domácich, ale najmä zahraničných turistov. V rokoch 2016 až 2019 boli u nás ťahúňom rastu návštevnosti práve cudzinci, s priemerným medziročným nárastom 24%, zatiaľ čo u domácich to bolo, pre porovnanie, 18%. Cudzinci objavovali náš kraj v čoraz väčšom počte a výrazne rástol aj počet ich prenocovaní. Pre náš kraj to bolo ocenenie, no zároveň výzva do ďalšej práce. Tú dnes musíme prispôsobiť novým podmienkam,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka.

Neprehliadnite:
Víkendy plné tradícií – jedinečné zážitky, ktoré vrátia účastníkov v čase. Kto by nechcel?

Zastavenie medzinárodnej mobility obralo Košický kraj o cenné zdrojové trhy. Dopyt z Česka poklesol o 39%, z Poľska o 59% a z Maďarska o 66%. Okrem silných krajín V4 boli na marketingovom radare Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT) najmä krajiny (Nemecko a Veľká Británia) pozitívne ovplyvnené minuloročnými MS v ľadovom hokeji. Aj v ich prípade však pandemické obmedzenia a zastavenie leteckej prepravy spôsobili radikálny prepad – v prípade Nemecka 60% a v prípade Spojeného kráľovstva až 90%. Obeťou výpadku leteckej linky sa stal aj dovtedy nádejný Izrael, ktorý zaznamenal de facto 100% výpadok návštevnosti.

Vinne-hrad Košický kraj a jeho hity Gemer a Zemplín - napriek obmedzeniam cieľ mnohých turistov v letnej sezóne

Najviac sa darilo Gemeru a dolnému Zemplínu

Návštevníci Košického kraja v lete 2020 primárne zamierili do doteraz menej vyťažených lokalít v Slovenskom krase, či v okolí Zemplínskej šíravy. Znovuobjavený bol takisto gemerský región, ktorý má ideálne predpoklady na trávenie voľného času v prírodnom prostredí bez negatív komerčného turizmu. Tu sa veľkému záujmu tešili jaskyne v Zozname UNESCO, ktoré v mesiacoch júl a august zaznamenali dvojciferné medziročné nárasty návštevníkov oproti roku 2019. Práve Gemer a dolný Zemplín ukázali v rámci kraja najväčší potenciál zladenia sa s aktuálnym trendom pandemického „slow“ turizmu. Ich návštevnosť v letnej sezóne poklesla v porovnaní s minulým rokom len o 4%, respektíve 6%. Vysvetlenie sa ukazuje pri delení návštevníkov na domácich a zahraničných – Gemer a dolný Zemplín majú zanedbateľný pokles práve vďaka nárastu domácich návštevníkov. Konkrétne na Gemer prišlo v letnej sezóne 2020 až o štvrtinu viac slovenských turistov ako vlani.

Ako ďalej v nadchádzajúcej sezóne?

Priebeh tohtoročnej letnej turistickej sezóny nám zreteľne ukázal, že práve náš kraj má potenciál osloviť oveľa viac domácich turistov. Je pre nás dôležité, aby sa ich dobrá skúsenosť z leta 2020 pretavila do dôvery, ktorá presvedčí aj ďalších Slovákov. Želáme si, aby sa i po obnovení medzinárodného turizmu vracali do Košického kraja na kratšiu dovolenku, alebo predĺžený víkend. Našimi marketingovými aktivitami ich budeme v tomto rozhodnutí podporovať už od zimnej sezóny 2020/21. Tešíme sa na budúcu letnú sezónu, ktorá do Košického svetového kraja prinesie ešte viac spokojných návštevníkov ako doteraz,“ uzavrel predseda KSK Rastislav Trnka.

Foto: kosiceregion.com
www.kosiceregion.com