Miloš Alexander Bazovský v Dolnom Kubíne


4063   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Miloš Alexander Bazovský

Usporiadateľ: Oravská galéria v Dolnom Kubíne

Názov výstavy:  Miloš Alexander Bazovský

k 120. výročiu narodenia a 50. výročiu úmrtia autora, 

z cyklu „Pohľady do zbierok Oravskej galérie“

Miesto konania: Dolný Kubín, Oravská galéria, Župný dom, Malá výstavná sieň

Trvanie výstavy: 15. 11. 2018 – 13. 1. 2019

Výstavu z verejných zdrojov podporil  Fond na podporu umenia.

Výstava, pripravená pri príležitosti 120. výročia narodenia a 50. výročia úmrtiaMiloša Alexandra Bazovského (11. januára 1899 Turany nad Váhom – 15. decembra 1968 Trenčín )sa zamerala na zmapovanie jeho umeleckej tvorby, ktorá má v zbierkach Oravskej galérie početné zastúpenie – spolu 64 zbierkových predmetov. V zbierke sa nachádza mnoho skvelých príkladov Bazovského maliarskeho majstrovstva so signifikantným spojením úsporného, premysleného tvaru a sýtej, teplej farebnosti, ústiaceho do znakovej expresie (niektoré jeho ikonické diela sú prezentované v stálej expozícii Slovenského výtvarného umenia 20. storočia v Župnom dome v Dolnom Kubíne). Jeho dielo bude v priereze zdokumentované v disciplínach maľby (olejomaľby, gvaše, tempery, akvarely) a kresby (ceruza, rudka, uhoľ, pastel, tuš) z hľadiska chronologického i žánrového.

V rokoch 1947-1949 dozrieva v Bazovskom veľký maliarsky záujem o Oravu, o „staré“ miesta v Leštinách, kde bol naposledy v 30. rokoch 20. storočia ešte so Zolom Palugyayom. V sypárni Zmeškalovskej kúrie si zriadil skromný ateliér. Často kreslí a maľuje tamojšie drevenice, kostolík, senníky a chodí maľovať aj do Malatinej, Osádky, Vyšného Kubína, Veličnej. Spomenuté obdobie je na výstave zachytené na fotografiách.

Po prvý krát bude mať verejnosť možnosť tiež vidieť vystavenú posmrtnú masku a odliatok pravej ruky M.A. Bazovského, ktorú vyhotovil akad.soch. Jozef Fizel (1932 Martin –1998 Trenčín).