SPIŠSKÝ HRAD SA DOČKAL – vláda schválila financie na jeho nevyhnutnú sanáciu


3599   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Spišský hrad sa dočkal

Spišský hrad, najväčší hradný komplex strednej Európy, ktorý je zapísaný v Zozname kultúrneho dedičstva UNESCO, sa dočká svojej obnovy. Z iniciatívy ministerky kultúry SR dnes vláda schválila Návrh na finančné zabezpečenie sanácie havarijného stavu Spišského hradu – románsky palác a západné paláce. Stavebné práce za 4 820 000 eur budú ukončené v roku 2022.

Spišský hrad sa dočkal

Spišský hrad je jedinečným príkladom vývoja hradnej architektúry nielen v regióne, ale aj v celoslovenskom a svetovom kontexte. Nedostatočné finančné pokrytie priebežných a nevyhnutných opráv vyústili do havarijného stavu viacerých objektov hradného komplexu. Prijatie urýchlených a účinných opatrení na záchranu si vyžaduje v súčasnosti najmä románsky palác a západné paláce. Hrozí zrútenie múrov, klenieb a dočasných zaisťovacích konštrukcií, ktorých viacnásobná výmena a skončená životnosť neumožňuje ďalšie opätovné použitie.

Neprehliadnite: UNESCO na dosah

Ministerstvo kultúry SR vzhľadom na tento akútny stav neodkladne vypracovalo Návrh na finančné zabezpečenie sanácie havarijného stavu Spišského hradu – románsky palác a západné paláce, ktorý dnes na výjazdovom rokovaní v Kežmarku odsúhlasila vláda SR. „Zdôraznila som, že je potrebné neodkladne začať s prácami na hradnom brale, Románskom paláci a západných palácoch, pretože ich skutočná deštrukcia sa stáva takmer nezvratnou. Iba urýchlené začatie sanačných prác môže zabrániť ich nenávratnému poškodeniu,“ informovala ministerka Ľubica Laššáková.

Spišský hrad sa dočkal

Celková výška finančných prostriedkov potrebných na financovanie projektu Sanácia havarijného stavu Spišského hradu. Románsky palác a západné paláce bude predstavovať 4 820 000 eur. Požiadavku na financovanie projektu Sanácia havarijného stavu Spišského hradu predložilo ministerstvo kultúry v Návrhu rozpočtu do roku 2022 v rámci návrhu prioritných výdavkových titulov. Prostriedky budú na základe schváleného materiálu pridelené realizátorovi projektu v závislosti od možností rozpočtu kapitoly ministerstva kultúry.

Spišský hrad sa dočkal

Spišský hrad je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Od roku 1993 je zapísaný aj v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, ako súčasť zápisu Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia. Je aj súčasťou územia európskeho významu Travertíny pri Spišskom Podhradí (NATURA 2000).

Titulná foto: Oliver Ondráš
www.culture.gov.sk