Dobré a praktické rady sa vždy zídu! CAD programy uľahčia technické kreslenie: vyberte si ten správny


9975   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
CAD programy uľahčia technické kreslenie vyberte si ten správny, GstarCAD-2020-Interface, autocad, autocad lt, program na technické kreslenie

Hľadáte vhodný program na technické kreslenie, ktorý vám uľahčí prácu? Požadujete presnosť, kontrolu či množstvo funkcionalít? Chcete kresliť bez zbytočných obáv a chaosu? CAD programy sú tou správnou voľbou.

Aké hlavné výhody majú CAD programy?

Presné rysovanie

Vytvárajte presné technické výkresy rýchlo, jednoducho a bez chýb. Uchopovaním významných bodov, zadávaním súradníc z klávesnice, kontrolou polohy kurzoru krokom či trasovaním.

Asociatívne kóty

Popíšte rozmery a tvary pomocou lineárnych, šikmých, sklopených či uhlových kót Pokiaľ návrh upravíte, kóty sa prispôsobia.

Pripojenie referencií

Podložte si výkres externým súborom (xRef) DWG, DGN, či PDF. Po kalibrácii bodu vloženia a veľkosti môžete nastaviť aj priehľadnosť. Potom už len kreslíte a kótujte.

Jednoduché zmeny

Funkcie pre kopírovanie, preťahovanie či zrkadlenie entít vám umožnia vytvárať rôzne varianty a zmeny návrhov.

Okamžitá odozva

Počas kreslenia, modelovania a zmien v návrhoch dostávate od programu okamžitú spätnú väzbu. Želaný výsledok vidíte pri pohybe kurzora ešte pred samotným potvrdením.

CAD programy uľahčia technické kreslenie vyberte si ten správny, autocad, autocad lt, program na technické kreslenie

Ktoré CAD programy si vybrať?

Záleží od toho, akej profesii sa venujete a vašich požiadaviek na program. Čo za funkcionality by sa vám zišli? Nasledujúce programy sú vhodné aj pre tých, ktorí boli zvyknutí na AutoCAD. Funkcie i postupy sú veľmi podobné.

Univerzálny CAD program na technické kreslenie

CAD program GS Soft Standard na presné rysovanie predstavuje jednu z najrozsiahlejších funkcionalít pre univerzálne 2D technické kreslenie na trhu. Je racionálnou alternatívou za AutoCAD LT.

Nakreslite akýkoľvek 2D technický výkres na základe medzinárodných a národných noriem či vlastných štandardov. Možnosti sú vďaka bohatej databáze typov čiar, šrafov, kótovacích štýlov či výkresových šablón široké. Veľkým benefitom tohto programu je tiež podpora rozšírenia o profesijné nadstavbové aplikácie a moduly.

CAD programy uľahčia technické kreslenie vyberte si ten správny, autocad, autocad lt, program na technické kreslenie 1

CAD program na 2D i 3D technické kreslenie

Program GstarCAD Professional je vhodnou alternatívou za veľký AutoCAD. Ponúka tie najlepšie nástroje pre univerzálne 2D technické kreslenie v ľubovoľnej profesii. Obsahuje úplnú funkcionalitu vyššie spomenutej verzie GstarCAD Standard, rozšírenú o ďalšie funkcie ako Lupa či Dynamické bloky. Najviac sa však odlišuje v 3D – základné 3D modelovanie a objemové funkcie (sčítanie, odčítanie, prienik), import a export modelov z iných 3D CAD/CAM programov, generovanie 2D rezov a pohľadov z 3D modelov na rýchlejšie dokončenie 2D dokumentácie, nástroje na úpravy 3D objemových telies, či STL export pre 3D tlačiarne.

CAD program pre strojárov

2D CAD program na technické kreslenie GstarCAD Mechanical predstavuje to najlepšie pre strojárov. Obsahuje úplnú funkcionalitu programu GstarCAD Professional, ako aj ďalšie funkcie urýchľujúce tvorbu 2D strojárskej dokumentácie. K dispozícii je databáza normalizovaných súčiastok a oceľových profilov. Ďalej tu môžete využiť značky a symboly strojárskeho kreslenia, číslovanie pozícií či generovanie kusovníkov a tabuliek dier s možnosťou exportu.

GstarCAD Mechanical spolupracuje s 3D CAD systémami ako Autodesk Inventor, SolidEdge, Solidworks, PTC/Creo formou importu 3D objemových modelov. To umožňuje jednoduchšiu úpravu či generovanie 2D rezov a pohľadov. Program podporuje neparametrické 3D objemové modelovanie, základné 3D objemové funkcie, STL export pre 3D tlač.

CAD programy uľahčia technické kreslenie vyberte si ten správny, technicke kreslenie vykresy, autocad, autocad lt, program na technické kreslenie

CAD program pre architektov

Rozšírenú ponuku príkazov a funkcií programu AutoCAD, či iného DWG kompatibilného CAD programu ocenia všetci architekti. Všetko toto je možné použiť k efektívnejšiemu vytváraniu stavebných plánov, rezov a pôdorysov. Program GstarCAD Architecture obsahuje praktické funkcie, ako sú viacvrstvové steny, architektonické kótovanie či rýchle vytváranie popisov, uľahčujúce technické kreslenie. Užitočná je tiež rozsiahla knižnica okien, dverí, nábytku a ďalších zariaďovacích predmetov. Okrem toho máte možnosť v programe navrhovať havarijné únikové plány a trasy.

Zdroj foto: gstarcad.sk