Inovačný rozvoj regiónov

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Inovačný rozvoj regiónov

Už dnes budú priestory coworkingového centra Banka Žilina patriť inováciám a atraktívnym nápadom v rámci podujatia INOVAČNÝ ROZVOJ REGIÓNOV.

Od 14.00 hodiny sa budú konať moderované diskusie, kde budeme hľadať odpovede na otázku či komunita dokáže spoločne budovať inteligentný región a prediskutujeme (rozvoj) aj možné spoločné projekty – hlavne také, ktoré dokáže podporiť stále silnejšia IT komunita.

Inovačný rozvoj regiónov

Popoludní si najlepšie nápady odnesú Inovačné ocenenie Inovácia Žilinského kraja za rok 2018, ktoré Žilinská župa udelí už po 12-ty raz.

Na záver budú slávnostne ocenené aj 3 študentské podnikateľské zámery, ktoré uspeli v súťaži Stredoškolský podnikateľský zámer 2019.

Kedy? štvrtok 30. 05. 2019 o 16.30 hod.

Inovačný rozvoj regiónov

Kde? Banka Žilina, Legionárska 1

Program:
14:10-14:50 – Život na Liptove
14:50-15:30 – S veľkým partnerom na veľké projekty
15:30-16:30 – IT kraj
16:30 – Večer inovácií

Vyhlásenie výsledkov súťaží – Inovácia Žilinského kraja 2018 a Stredoškolský podnikateľský zámer 2019

Viac info na www.irr.sk