Košický kraj aktívne a cielene podporuje cestovný ruch v regióne

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Košický kraj podporuje cestovný ruch v regióne

Podnikateľské subjekty, združenia či obce košického regiónu sa môžu uchádzať o podporu z programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita. Celková výška 840 000 eur, ktorými kraj podporí Košický kraj v roku 2020 turistické atrakcie, infraštruktúru a podujatia, nemá na Slovensku obdoby.

V Košickom kraji vyhlásili výzvu na podporu cestovného ruchu na rok 2020. Cez päť opatrení rozdelí Košický samosprávny kraj dotácie v celkovej výške 840 000 eur. Financie sú určené na podporu infraštruktúrnych projektov, ktoré rozširujú ponuku destinácie, ale aj na realizáciu a marketing kvalitných podujatí v regióne. Hlavným cieľom je ešte viac zatraktívniť kraj cez ešte väčšiu spoluprácu s podnikateľmi a ďalšími hráčmi v cestovnom ruchu.

Košický kraj podporuje cestovný ruch v regióne

Košický kraj aktívny v cestovnom ruchu

Považujeme za dôležité podporovať lokálnych podnikateľov, ktorí vedia, čím sa oplatí v našom kraji pochváliť. Ako prvý kraj budeme v tomto roku vyhlasovať výzvy v ekoturizme, ktoré by mali priniesť inovatívne riešenia na ochranu nášho životného prostredia. Posúvame sa aj v elektronizácii, po novom budú žiadatelia podávať žiadosti elektronicky, čím chceme znížiť byrokraciu.

Neprehliadnite: Hrad Slanec otvára novú atrakciu – lapidárium

Teší nás, že mnohé zo zrealizovaných projektov majú svoje pokračovanie a každý rok k nim pribúdajú nadväzujúce aktivity. Aj preto vidíme v týchto výzvach zmysel a chceme prinášať viac možností na podporu cestovného ruchu v našom kraji,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Košický kraj podporuje cestovný ruch v regióne

Povzbudzujú pracovníkov v cestovnom ruchu

S výzvou bude aj v roku 2020 pracovať krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT). „Poskytovanie dotácie považujeme za dôležitý prvý krok, no ešte dôležitejšie je pre nás naštartovanie spolupráce. Koncept výzvy sme preto pripravovali tak, aby zapadal do nášho modelu manažmentu a marketingu destinácie. Ide nám totiž najmä o zvyšovanie atraktivity a zlepšovanie kvality poskytovaných služieb. Ak sa jednotlivé aktivity, ale aj propagácia vzájomne dopĺňajú, vzniká synergia, ktorá prináša oveľa efektívnejšie výsledky, než čiastkové ad-hoc riešenia,“ povedala výkonná riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková. Dodala, že projekty napredujú najmä vtedy, ak spĺňajú tri dôležité vlastnosti – sú kvalitné, majú dobrý marketing a spolupráca zainteresovaných partnerov ich vedie k spoločnej vízii ďalšieho rozvoja.

Košický kraj podporuje cestovný ruch v regióne

Kto a na čo môže získať podporu?

Žiadatelia budú po prvý raz svoje žiadosti vypĺňať elektronicky, čím sa znižuje pravdepodobnosť vzniku administratívnych nedostatkov. Termín na predkladanie žiadostí je do 30. novembra 2019 (vrátane). Oprávnenými žiadateľmi o podporu cez výzvu programu Terra Incognita sú právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia so sídlom alebo trvalým pobytom v Košickom kraji a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Všetky podklady, informácie a digitálne prihlasovanie projektov nájdu záujemcovia na webe vyzva.terraincognita.sk.

Výzva programu Terra Incognita na rok 2020 je rozdelená do piatich mechanizmov. Tri z nich sa sústredia na podporu podujatí (medzinárodné podujatia, TOP podujatia regionálneho a nadregionálneho charakteru, inkubátor budúcich veľkých podujatí) a dve na podporu rozvoja turistickej infraštruktúry a atrakcií (mikrogranty so zameraním na ekoturizmus, menšie projekty založené na princípoch ekoturizmu, lokálna autenticita a zapojenie komunity, ekonomický prínos pre miestnu komunitu, vzdelávacie prvky a veľké atrakcie, ktoré zavážia pri rozhodovaní o návšteve destinácie, úplne nový zážitok návštevníka a pre širokú verejnosť).

www.terraincognita.sk