Tri prednášky o krajinomaľbe v strednej Európe 1860 – 1890


6638   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
krajinomaľba

Vývoj krajinomaľby mal v strednej Európe práve v rokoch 1860 až 1890 zaujímavé etapy aj pozoruhodných predstaviteľov. Slovenská národná galéria pripravila pre záujemcov k tomuto obdobiu a k výstave Z akadémie do prírody tri zaujímavé prednášky. Uskutočnia sa 4., 17. a 25. apríla 2019 v Esterházyho paláci, vždy od 18. hodiny.

Prvá prednáška

(4. 4.) bude na tému Barbizonská škola a česká krajinomaľba v 2. polovici 19. storočia. Prednášať bude Roman Musil, riaditeľ Západočeská galerie v Plzni. Historik umenia, ktorý sa zaoberá umením doby fin de siѐcle, je iniciátorom a spoluautorom viacerých veľkých výstavných a publikačných projektov spomínaného obdobia. V prednáške predstaví barbizonskú školu ako dôležitú umeleckú kolóniu a centrum vzniku plenérovej krajinomaľby, jej vplyv na české umelecké prostredie, prvé cesty českých maliarov do Barbizonu a prvé prezentácie barbizonských umelcov i českých krajinárov, ktorí v tvorbe rozvíjali koncept plenérového maliarstva.

Umelci patriaci do barbizonskej školy skupiny, ako aj množstvo ich nasledovníkov z celej Európy, sa sústredili na zachytenie prchavých prírodných javov a sprostredkúvali svoj osobný pohľad na krajinu. V krajinomaľbe realisticky stvárňovali prírodný svet a ich práce boli oceňované i pre schopnosť zachytiť zvolený námet či výsek krajiny s jej jedinečnou atmosférou. Reagovali nielen na kompozičné schémy s často využívaným nízkym horizontom, ale aj po stránke maliarskej techniky objavovali pastózny rukopis a uvoľnenejšiu prácu s farbou. Zameriavali sa na živú skutočnosť a na domáce a vidiecke prostredie, čo tiež pomohlo k postupnej transformácii krajinomaľby smerom k modernému umeniu.

Pozrite si: Pripojenie Bratislavy k Československu v roku 1919

Druhá prednáška

(17. 4.) sa zameria na dielo Ladislava Mednyánszkeho. Prednášať bude kurátorka výstavy Mednyánszky, Katarína Beňová. Znalkyňa Mednyánszkeho diela sa bude venovať životnému osudu a tvorbe Ladislava Mednyánszkeho, ktorý patrí medzi hlavných predstaviteľov stredoeurópskeho maliarstva poslednej tretiny 19. a začiatku 20. storočia. Od jeho smrti uplynie práve v tento deň 100 rokov.

Tretia prednáška

(25. 4.) s názvom Okamih alebo trvanie? Prchavosť a pamäť v obraze stredoeurópskej modernej krajinomaľby sa sústredí na rozpor medzi umeleckým vnímaním krajiny ako scenérie prchavého okamihu, projekcie nálad alebo emócií a zároveň krajiny, ktorá je nositeľkou vzťahu k domovu, pôde a nekonečnému cyklu opakovania ročných období. Obe polohy predstavujú základné kamene moderného chápania krajiny, ktoré boli položené v 19. storočí a trvajú dodnes. Prednášať bude Eva Bendová zo Západočeskej galérie v Plzni. Zaoberá sa interdisciplinárnymi dejinami umenia, umeleckými vzťahmi v rámci kultúrno-historických štúdií a vizuálnym umením 19., 20. a 21. storočia.

Partnerom tohto zaujímavého programu je České centrum v Bratislave a spoluorganizátorom Západočeská galéria v Plzni.

Zdroj: www.sng.sk
Foto: Juraj Starovecký, SNG