♯ Kto pomôže Slovensku: firmy aj jednotlivci na boj s koronavírusom vyzbierali už takmer 400 000 eur. Pridáte sa?

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Kto pomôže Slovensku

Svoje požiadavky cez portál zaslalo už viac ako 200 zdravotníckych a sociálnych zariadení z celého Slovenska. Iniciatíva www.KtoPomozeSlovensku.sk už naplno rozbehla systém koordinovanej pomoci so základnými ochrannými prostriedkami pre zdravotníkov. Cez výzvu Kto pomôže Slovensku, ktorá vznikla s cieľom koordinovať a spájať žiadateľov o pomoc s možnými darcami, sa do dnešného dňa podarilo od firiem, ale najmä jednotlivcov vyzbierať už takmer 400 000 tisíc eur.

V uplynulých dňoch už prebehla distribúcia konkrétnej pomoci prvým žiadateľom. Vznikli partnerstvá s množstvom organizácií, ktoré vedia poskytnúť konkrétne tovary a služby alebo pomôcť vo forme dobrovoľníctva. Popri zabezpečovaní základných ochranných prostriedkov, ako sú rúška, respirátory či obleky, bolo už zo získaných financií zakúpených 6 čističov vzduchu. Tie zabezpečia sanáciu a dezinfekciu väčších priestorov v UNB Bratislava. Na Slovensko budú dovezené už tento piatok.

Kto pomôže Slovensku

Rozvozy ochranných prostriedkov do zariadení po celom Slovensku sa realizujú každý deň od minulého týždňa v závislosti od toho, ako sa podarí naskladniť potrebný materiál. Jedným z dnešných príkladov je odovzdanie rúšok, ochranných oblekov a ďalšieho vybavenia záchranným službám v Bratislave a Košiciach. Vďaka čomu môžu ďalej fungovať a ošetrovať pacientov.

„Tá vlna solidarity ľudí so zdravotníkmi a pracovníkmi „v prvej línii“ je úžasná a zaväzuje nás všetkých k ešte väčšej aktivite,“ hovorí iniciátor výzvy Šimon Šicko z Pixel Federation. „Cez formulár nám už zaslalo svoje požiadavky viac ako 200 subjektov a pribúdajú každým dňom. Ide o nemocnice, ale veľa požiadaviek je aj od záchranných služieb, malých ambulancií a domovov pre seniorov. Situáciu mnohí opisujú ako zúfalú a apelujú na nás, aby sme nezabudli ani na menšie prevádzky v regiónoch.“

Nákup ochranných pomôcok a prístrojov je aktuálne možný najmä v Ázii

„Čo sa týka nákupu ochranných prostriedkov, sme presvedčení, že vo väčších množstvách je ich možné nakúpiť najmä v zahraničí, konkrétne v Ázii,“ hovorí Š. Šicko. „Ale je potrebné urobiť to veľmi rýchlo, pretože s vývojom situácie v Európe dopyt rastie. Ponuka bude obmedzená aj finančne náročnejšia. Máme už ponuky, ktoré sú zatiaľ cenovo akceptovateľné a sme v kontakte aj s inými organizáciami a štátom, aby sme flexibilne reagovali a koordinovali nákup aj dovoz týchto vecí na Slovensko.“

Kto pomôže Slovensku

Z finančne náročnejšieho vybavenia pre zdravotníkov už bol zrealizovaný nákup 6 prístrojov čističov vzduchu, ktoré sú určené na rýchlu sanáciu vo veľkých priestoroch a situáciách s vysokým rizikom infekcie. Na Slovensko budú dovezené tento piatok a poskytnuté do Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Neprehliadnite:
PODAJME KULTÚRE ZÁCHRANNÉ KOLESO

Hlavný dopyt je stále po ochranných rúškach, respirátoroch, rukaviciach, dezinfekcii, a pracoviská s ohrozenými skupinami a chronicky chorými potrebujú aj ochranné obleky. Kde je to možné, žiadané sú aj bežné látkové ochranné rúška z bavlny, ktorých šitie koordinuje portál kreatívnych tvorcov www.sashe.sk, aby sa dostali tam, kde je to potrebné. Ako veľmi dôležité sa ukazuje práve budovanie databázy subjektov a potrieb aj podľa regiónov. Pretože potom je možné spojiť konkrétne organizácie a dobrovoľníkov v regiónoch, ktoré môžu efektívne pomôcť nielen so zabezpečením vecí ale aj distribúciou. 

Kto pomôže Slovensku

Pre transparentnosť a prehľad darcov o tom, ako boli využité finančné prostriedky, iniciatíva každý deň aktualizuje na svojej webstránke a FB profile.

Pilotný projekt: Pomoc pre seniorov a ľuďom v núdzi v Bratislave

Iniciatíva spúšťa aj pilotný projekt s Magistrátom hl. mesta Bratislavy a samosprávou na pomoc seniorom a zraniteľným skupinám obyvateľstva. Pripravuje sa nákup potravinových balíčkov, ktoré sa budú distribuovať osamelým seniorom a ľuďom v núdzi. Aby mohli zostať doma a dodržiavať preventívne opatrenia a zostať doma.

Foto: Pixabay