Most SNP – ikonická dominanta hlavného mesta v novom šate

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Oprava mosta SNP

Na hrdzavú konštrukciu chodníka na Moste SNP, ktorý patrí medzi najvyťaženejšie v Bratislave, nebol pekný pohľad. Keď ste kráčali po východnej strane, cez diery ste mohli vidieť tečúci Dunaj a aj obyčajná cesta do práce tak pripomínala adrenalínový zážitok. Dnes je už všetko inak.

Oprava mosta SNP

Známe „UFO“

Most SNP slávnostne otvorili v roku 1971 ako druhý bratislavský most ponad Dunaj. V roku 2001 bol vyhlásený za Stavbu 20. storočia na Slovensku a od roku 2018 je aj národnou kultúrnou pamiatkou. Prvá rekonštrukcia tejto unikátnej stavby prebehla až po 45 rokoch používania.

Most je jedinečný nielen vďaka nezvyčajnej reštaurácii v tvare UFO na vrchole, ale aj tým, že nemá žiaden pilier v prúde rieky. To z neho robí most s najväčším hlavným rozpätím v Bratislave, ktoré dosahuje až 303 metrov! V súčasnosti cezeň denne prejde približne 15 000 dopravných prostriedkov a ďalšie stovky peších smerom von alebo do centra hlavného mesta.

To, že most fungoval bez opráv 45 rokov a v súčasnosti je až nadmerne vyťažený, viedlo k následnej komplexnej rekonštrukcii. V prvom kroku bolo potrebné rekonštruovať vozovku, ako časť mosta, ktorá je vyhradená na prepravu motorových vozidiel.

Oprava mosta SNP

Rekonštrukcia vozovky

Oprava oceľovej nosnej konštrukcie vozovky prebehla počas prázdnin v roku 2017. Ešte predtým však tomu predchádzala odborná debata ohľadom návrhu technologického postupu a vhodnej skladby materiálov. „Pre oceľové mosty na Slovensku nie je schválená lokálna norma na hydroizolačné systémy,“ vysvetľuje Branislav Augustín zo spoločnosti Sika Slovensko, ktorá sa na rekonštrukcii mosta významne podieľala. „Projektant nás požiadal o návrh certifikovaného systému, ktorý je overený, jeho kvalita je podložená osvedčeniami a schválením skúšobných inštitúcií. Pričom materiály by boli od jedného dodávateľa,“ dopĺňa B. Augustín.

Sika Slovensko teda navrhla a realizačné firmy pod odborným dohľadom realizovali špecializovaný hydroizolačný systém na ortotropné oceľové mosty, pozostávajúci zo základného náteru a hydroizolačnej membrány. Tá bola ešte za čerstva posypaná špeciálnym posypovým materiálom – tzv. peletami. Ich úlohou je zabezpečiť vysokokvalitné spojenie s finálnou povrchovou úpravou z liateho asfaltu. Takto realizovaná rekonštrukcia vozovky umožní ďalšie dlhoročné plnohodnotné využívanie jedného zo symbolov Bratislavy. 

Oprava mosta SNP

Rekonštrukcia chodníka na moste SNP

Výraznú rekonštrukciu však nutne potrebovali aj iné časti mosta. Nosná oceľová konštrukcia na spodnej úrovni stavby bola v mnohých miestach taká poškodená, že mesto muselo v roku 2018 pristúpiť až k zásadnému rozhodnutiu a chodník úplne uzavrieť.

Po niekoľkých mesiacoch uzatvorenia chodníka, projektovania a hľadania vhodného technologického postupu a materiálov bola v roku 2019 ešte pred hlavnou letnou turistickou sezónou zrealizovaná oprava nosných konštrukcií aj nová finálna povrchová úprava.

Základným a prvotným krokom bolo navarenie nových nosných oceľových prvkov na konštrukciu. Tým sa vytvoril nový oceľový podklad, na ktorý bolo potrebné urobiť tenkú, priamo pochôdznu hydroizoláciu, ktorá by bola dostatočne mechanicky a chemicky odolná voči zaťaženiu.

Skladbu systému popisuje odborník nasledovne: „Povrchová úprava pozostávala z epoxidového základného náteru, ktorý sa nanášal na očistený a pripravený oceľový podklad. Nosnou a zároveň finálnou vrstvou je epoxidovo-polyuretánový, húževnato-elastický povlak, ktorý sa ešte za čerstva presypáva kremičitým pieskom,“ hovorí Branislav Augustín.

Oprava mosta

Rovnaký systém bol v minulosti zabudovaný aj na iných mostoch v Bratislave. „Táto skladba vytvára vodotesnú, mechanicky odolnú a bezpečnú protišmykovú finálnu vrstvu s očakávanou veľmi dlhou životnosťou,“ vysvetľuje odborník. Z piatich mostov cez rieku Dunaj, ktoré dodávala spoločnosť Sika Slovensko majú tento systém tri z nich – v roku 2005 na oceľovú časť Mosta Apollo a v roku 2015 aj na chodníky pre peších a cyklistov pri celkovej rekonštrukcii nosného systému MHD – na Starom moste.

Tomáš Gelinger