Pohodlie domova nadovšetko. Doprajte klimatizácii preventívnu prehliadku. Vášmu bytu a domu sa odvďačí – bude spoľahlivá


4347   -   1
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Doprajte klimatizácii preventívnu prehliadku, klimatizácia do bytu a domu

Po letnej sezóne je ideálny čas na kontrolu klimatizácie. Dni boli horúce a klimatizácia bežala v nepretržitej prevádzke. Je teda načase dopriať jej kontrolu. Profesionálny servis klimatizačnej jednotky môže odhaliť prípadné poškodenia. No predovšetkým je jeho cieľom dokonalé vyčistenie zariadenia. Zanedbaná údržba vám totiž môže spôsobiť nejeden problém, či už zdravotný alebo technický.

Preventívna prehliadka je dôležitá aj pre klimatizáciu

Kúpou a montážou klimatizácie do bytu starostlivosť o ňu nekončí. Údržba klimatizačnej jednotky je však úkon, na ktorý stále mnohí zabúdajú alebo ho zanedbávajú. Vyčistenie klimatizácie sa nedá odbiť poutieraním prachu z vnútornej nástennej jednotky. Aspoň raz za rok by mala byť klimatizácia do domu a bytu podrobená preventívnej prehliadke.

Túto činnosť nikdy nevykonávajte sami. Mohli by ste klimatizačné zariadenie poškodiť. Je potrebné kontaktovať certifikovaný servis, ktorý sa údržbou klimatizácii zaoberá. Technik musí mať oprávnenie na manipuláciu s chladivom a elektrotechnické osvedčenie, pretože pri prehliadke kontroluje i elektrické rozvody súvisiace s klimatizačnou jednotkou.

Doprajte klimatizácii preventívnu prehliadku, klimatizácia do bytu a domu

Ako prebieha servisná prehliadka

Po prvotnej obhliadke klimatizácie, servisný pracovník:

  • vyčistí, vydezinfikuje a poprípade vymení všetky filtre vo vnútornej jednotke,
  • vyčistí a vydezinfikuje výmenníky,
  • skontroluje elektrické rozvody klimatizácie,
  • skontroluje a prípadne doplní množstvo chladiacej kvapaliny a tlak v rozvodoch,
  • vyskúša, či kondenz odteká správne,
  • vyčistí a skontroluje vonkajšiu jednotku klimatizácie,
  • preskúša všetky funkcie a ovládanie klimatizácie,
  • diagnostikuje prípadnú poruchu a navrhne postup jej odstránenia.

Neudržiavaná klimatizácia má oveľa vyššiu spotrebu elektrickej energie a znižuje účinnosť celého chladiaceho systému. Zanesené filtre sťažujú priechod vzduchu a klimatizačné zariadenie tak zle vyhodnocuje podmienky v miestnosti a nechladí dostatočne. Vy tak máte pocit, že vaša klimatizácia funguje nesprávne a hľadáte problém. Stačí sa však len objednať sa na pravidelnú ročnú servisnú prehliadku, ktorú máte so ZSE Klima Bezstarosti v cene vašej novej klimatizácie.

Pravidelne čistiť klimatizáciu môžete aj sami

Hĺbkové čistenie, ktoré by mala každá klimatizácia do bytu a domu absolvovať minimálne raz do roka, prenechajte profesionálnemu servisu. Sú však niektoré úkony súvisiace s údržbou klimatizácie, ktoré môžete urobiť sami.

Základné čistenie spočíva vo vyčistení prednej filtrácie, ktorá zachytáva najhrubšie nečistoty a nachádza sa pod prednou plastovou časťou vnútornej klimatizačnej jednotky. Klimatizáciu vypojte z elektrickej siete a jej povrch jemne poutierajte vlhkou handrou ako keď utierate prach z nábytku. Znečistený vzduchový filter môžete jemne povysávať alebo umyť pod tečúcou vlažnou vodou. Následne ho nechajte dôkladne vyschnúť, kým ho uložíte späť na miesto.

Nedostatočná starostlivosť sa môže prejaviť skrátením životnosti klimatizačnej jednotky, vyššími nákladmi na prevádzku alebo zvýšením rizika jej poškodenia. Ak však budete svoju klimatizáciu pravidelne udržiavať a servisovať u odborníkov, znížite riziko svojich zdravotných problémov, zvýšite výkon klimatizácie, znížite spotrebu a predĺžite jej životnosť. Pravidelná údržba klimatizácie je prevencia, ktorá sa vyplatí.