Prešovská iniciatíva na záchranu organu


3358   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Prešovská iniciatíva na záchranu Svätomikulášsky orgán

 

Viac ako tristoročný barokový Svätomikulášsky organ v Prešove je veľmi vzácny, ale na jeho nevyhnutnú náročnú rekonštrukciu, podobne ako na mnohé poklady v slovenských mestách, sa nedostávalo financií. Dobrovoľné občianske združenie Prešovská gotika sa neuspokojilo s týmto stavom a chytili sa iniciatívy na záchranu prešovského pokladu s heslom: Kto, ak nie my Prešovčania?

Dobrovoľné občianske združenie PREŠOVSKÁ GOTIKA vzniklo preto, aby zachránilo Svätomikulášský organ v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove. Okrem iných aktivít odštartovalo transparentnú verejnú zbierku na získanie prostriedkov na rekonštrukciu. Zbierka sa realizuje zasielaním dobrovoľných finančných prostriedkov na účet pre organ i zasielaním darcovských správ (v hodnote 2 €) prostredníctvom SMS na telefónne číslo 877 so správou (DMS medzera ORGAN). Okrem toho združenie pravidelne po celý rok organizuje koncerty v spojení so záchranou jedinečného organa. Naposledy to bol novoročný koncert v duchu vianočných a trojkráľových sviatkov. Výťažok z týchto podujatí, putuje, samozrejme, na konto záchrany svätomikulášskeho organa. To je však všetko málo. Preto v septembri 2017 združenie začalo s úspešnou kampaňou: „Adoptuj si organovú píšťalu“. Jednotlivcom i záujmovým skupinám ľudí ponúka možnosť adopcie organovej píšťaly. Každý subjekt, ktorý túto možnosť využije, dostane Certifikát o adopcii a upomienkový darček s funkčnou organovou píšťalou. Certifikáty každoročne slávnostne odovzdávajú v kostole začiatkom roka. Mená všetkých donorov budú zapísané na funkčnú „píšťalu donorov“ osadenú v zrekonštruovanom Svätomikulášskom organe. Vďaka spomínaným aktivitám majú Prešovčania nádej, že ich vzácny organ sa čoskoro zaskvie v plnej kráse.

Neexistujú veľké skutky, len malé skutky konané s veľkou láskou.
Sv. Matka Tereza

Členovia združenia Prešovská gotika sa riadia jednoduchou myšlienkou: Tento organ je spoločný klenot všetkých Prešovčanov, kto sa teda má postarať o jeho záchranu pre budúce generácie, keď nie my? A tak organizujú, propagujú, podnecujú a spájajú ľudí v prospech záchrany a rekonštrukcie vzácneho diela. Aj zásluhou združenia sa rozmnožuje počet ľudí, pre ktorých sa myšlienka záchrany organu stala vecou vlastného presvedčenia a vzťahu k svojmu mestu. Navyše, získali skúsenosť, že sa dá spoločnými silami pohnúť aj zdanlivo neriešiteľným veľkým problémom.

www.donorsforum.sk

Foto: archív OZ PG