Prievidza a jej sedem jedinečností


10263   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Prievidza

Prievidza leží v Hornonitrianskej kotline obklopená pohoriami. Jej bohatú históriou potvrdzujú mnohé archeologické nálezy: Už na prelome 8. a 9. storočia bola táto oblasť osídlená Slovanmi a patrila k Veľkomoravskej ríši. Dnes je okresné mesto Prievidza centrom priemyslu, obchodu, cestovného ruchu, kultúry, školstva i športu na Hornej Nitre. Nech návštevník zavíta kamkoľvek v meste, na každom kroku objaví niečo nové.

Prievidza

Prievidza

Piaristický kostol a kláštor Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie je Národnou kultúrnou pamiatkou. Komplex kostola a kláštora z 18. storočia slúži na sakrálne i školské účely dodnes. Kostol je jednou z najkrajších barokových stavieb v strednej Európe s unikátnou výzdobou a mobiliárom.

Prievidza

 

Prievidzské sgrafitá sú najznámejšia a najrozsiahlejšia pamätihodnosť mesta. Nachádzajú sa na sídlisku Píly. Obytné domy boli stavené od roku 1950 pre banícke rodiny v štýle SORELA. Budovy zdobia fresky vo forme veľkých výjavov i domových znamení nad vchodmi. Sú tu ornamentálne i figurálne motívy, výjavy ako banícka dychovka, tanečnice v krojoch, hrajúce sa deti, zvieracie motívy a pod. Na tvorbe sgrafít sa podieľala vtedajšia špička výtvarníkov. Z prievidzských umelcov to boli Jozef Fedora, Ľudovít Štrompach a Pavol Bley. V r. 1956 sa k ním pridal Miroslav Marček, Milan Laluha, Imrich Vysočan, Pavol Matejka a Pavol Maňka,  neskôr i Mikuláš Klimčák, Milan Pašteka  a Jarmila Pavlíčková. Sgrafitová výzdoba prievidzského sídliska je v celoslovenských súvislostiach ojedinelá a má obrovskú výpovednú hodnotu.

Prievidza

Rušňové depo je stavba vyhlásená za národnú technickú pamiatku. Má charakteristické znaky architektúry železničných stavieb z obdobia počiatkov železničnej dopravy. Je najzachovalejšou stavbou svojho druhu na Slovensku.

Prievidza

Bude sa ti páčiť: Divoká krása Manínskej tiesňavy

Kostol Nanebovzatia Panny Márie patrí k najstarším stavbám v meste. Nachádza sa na Mariánskom vŕšku nad mestom a poskytuje nádherný pohľad na Prievidzu a jej okolie.

Prievidza

Hornonitriansky banský skanzen baňa Cigeľ v Sebedraží ponúka možnosť vstúpiť do bane so sprievodcami – bývalými baníkmi. Návštevníci majú unikátnu možnosť spoznať fungovanie bane a vypočujú si aj historky skúsených baníkov. Banský skanzen je situovaný v priestoroch bývalého banského pracoviska, prehliadky sú teda reálne so všetkým, čo k bani patrí, počnúc jazdou banským vláčikom.

Prievidza

Zlatá prievidzská cesta je ojedinelým prehliadkovým okruhom mestom, ktorý ponúka 45 zastavení s kvalifikovaným výkladom sprievodkyne v dobovom kroji. Turisti sa dozvedia o najzaujímavejších udalostiach v histórii mesta, pamätihodnostiach, architektonických pamiatkach i dnes už neexistujúcich objektoch. Prehliadka Zlatej prievidzskej cesty zaručí zážitok zo spoznávania dejín a samotného mesta.

Prievidza

 

 

 

 

 

 


Mobilný turistický sprievodca Prievidza
j
e mobilná aplikácia určená pre smartfóny, ktorá prináša užívateľovi výhody v orientácii mestom, informácie o každej historickej pamiatke mesta, možnosti o trávení voľného času v Prievidzi a jej okolí, tipy na posedenie, turistiku či jazdectvo. Aplikácia funguje po stiahnutí aj v off-line režime, je prístupná zadarmo a poskytuje informácie aj v anglickom jazyku.

Ivona Vojtášová

www.prievidza.sk