ROZVOJ CYKLISTIKY V PREŠOVSKOM KRAJI


7353   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
ROZVOJ CYKLISTIKY

V Prešovskom kraji sa vďaka štrukturálnym fondom budujú cyklistické komunikácie za takmer 12 miliónov eur. Informácie o konkrétnych cyklotrasách a ich stave mohla verejnosť získať počas piatka 21. septembra pred sídlom prešovskej župy. Do užívania bol tiež slávnostne uvedený nový moderný cyklistický prístrešok. Aktivity sú súčasťou Európskeho týždňa mobility.

Počas Európskeho týždňa mobility (16. – 22. 9.) podporil Prešovský samosprávny kraj myšlienku výberu rôznych druhov dopravy so zameraním na cyklistickú prepravu. V spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Severovýchod Slovenska a cyklistickým koordinačným centrom CykloPO adresovali verejnosti výzvu využívania čo najekologickejších spôsobov dopravy pod názvom Inak ako autom.

V piatok 21. septembra bol slávnostne odovzdaný do prevádzky krytý prístrešok na bicykle pred budovou Úradu PSK. Ide o moderný prístrešok pre štrnásť bicyklov, ktorý bol vybudovaný v rámci aktivít CykloPO s podporou Prešovského samosprávneho kraja.

Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v roku 2018.

Situácia v Prešovskom kraji v oblasti cyklodopravy zažíva v poslednom období veľký rozvoj. Vďaka štrukturálnym fondom sa budujú v kraji cyklistické komunikácie za takmer 12 miliónov eur. Finančné zdroje sú z Európskej únie z programov cezhraničnej spolupráce Interreg V-A a tiež z Integrovaného regionálneho operačného programu,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Pri viacerých významných stavbách pre cyklistov, ktoré sa v súčasnosti realizujú v kraji, sa výrazne angažovala aj KOCR Severovýchod Slovenska a jej organizačná zložka CykloPO. „Prispeli sme predovšetkým na prípravu projektových dokumentácií, bez ktorých nie je možné postaviť žiadnu stavbu ako napr. Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, Stará Ľubovňa – Hniezdne alebo Veľká Lomnica – Tatranská Lomnica. Každoročne investujeme zdroje do úprav cyklotrás a ich značenia, naposledy napr. Domaša – Vranov n. Topľou, ale aj predošlé aktivity na Hornom Zemplíne či v Levočských vrchoch,“ informoval Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska.

Samosprávy, ktoré intenzívne pracovali celé roky na príprave projektových dokumentácií, sa môžu tešiť z úspechu. „Ide najmä o mestá a obce na dvoch najväčších cyklotrasách Prešovského kraja – cyklistická diaľnica EuroVelo 11 a tematická cesta Okolo Tatier. Zo všetkých miest v kraji sa pre cyklistickú infraštruktúru preinvestuje najviac v meste Prešov,“ doplnila Viera Štupáková z CykloPO.

Prehľad aktuálnych aktivít v cyklodoprave na území Prešovského kraja:
Prešovčanov najviac poteší cykloželeznička z Prešova na Sigord v dĺžke viac ako 6 km, v Bardejove pribudol 1 km dlhý úsek v smere na Mníchovský Potok, v Poprade nová cyklistická cestička z centra mesta smerom na Svit.

Plynulé prepojenie pre cyklistov mimo hlavných dopravných ťahov je z mesta Kežmarok do Tatranskej Kotliny a v štádiu dokončovania je aj predĺženie úseku Cesty okolo Tatier až do Ždiaru. Mesto Kežmarok realizovalo cestičku pre cyklistov aj v centre mesta. Nová cyklistická cestička okolo rieky Poprad vedie zo Starej Ľubovne do obce Hniezdne. V peknom prostredí vedie cyklochodník z mesta Lipany do obce Kamenica.

V rámci vlajkového projektu Prešovského kraja Aqua Velo – kúpeľná cesta sa zrealizovali úseky Údol – Plaveč takmer 4 km, časť Nová Ľubovňa 5 km, časť Kamienka 1,3 km, časť Vyšné Ružbachy 1 km.

Opravila sa lávka cez rieku Poprad pri obci Andrejovka a vyspravili sa viaceré úseky poľných ciest v obciach Lacková a Plavnica.

Potešujúca je tiež správa, že sú schválené finančné prostriedky na realizáciu prepojenia cyklistickej diaľnice EuroVelo 11 Haniska – mesto Prešov, Veľký Šariš – Šarišské Michaľany, Sabinov až po Pečovskú Novú Ves. V Poloninách z obce Ulič bude viesť cyklistická cestička až na horský prechod Ruské sedlo. Otáznik stále visí nad úsekom Šarišské Michaľany – Orkucany, kde žiadosť o grant nebola v tejto chvíli schválená,“ informuje Štupáková.

V Prešovskom kraji v rámci cyklistického koordinačného centra vznikla značka CYKLOPO, ktorá na svojej stránke www.cyklopo.com predstavuje tipy na výlety v Prešovskom kraji. Aktuálne podľa významných pohorí. Značka CYKLOPO si kladie za úlohu informovať len o tých trasách, ktoré majú svoju zaručenú kvalitu a opodstatnenie v podpore destinácie Prešovský kraj.

Barbora Čechová
marketing/PR  KOCR Severovýchod Slovenska
0907 401 832

media@severovychod.sk
www.severovychod.sk