Konferencia – Slovensko-Česko, križovatka dopravných, ekonomických a ekologických záujmov


3370   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
konferencia

Termín: 16. 5. 2019 od 9.00 hod.
Miesto: Holiday Inn Žilina

Medzinárodná konferencia jej cieľom je prezentovať priority priemyselných, hospodárskych komôr Slovenska a Česka. Priority komôr a podnikateľov sú odborne podložené hlavnými európskymi koridormi a intenzitami dopravy. Najväčšie obchodné obraty má Slovensko v smere na Česko, Nemecko.

ÚČASŤ BEZPLATNÁ. Z organizačných dôvodov v prípade záujmu o účasť je nutné sa prihlásiť najneskôr do 13.5. 2019.

Pozvánku nájdete aj na: http://www.za.scci.sk/triangel/prihlasenie/pozvanka-konferencia.pdf

On-line prihlásenie: http://www.za.scci.sk/triangel/prihlasenie

KONTAKT:

Žilinská RK SOPK
Ján Mišura, Branislav Čulák, Róbert Vydra
Tel.: 041/7235 101,- 655
E-mail: viator@za.scci.sk
www.za.scci.sk/triangel