Unikátny dunajský park – krok v ústrety životnému prostrediu a rozvoju turizmu v Bratislave

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Minister Budaj podporil unikátny dunajský projekt

Minister životného prostredia Ján Budaj sa podpisom memoranda o spolupráci pri ochrane a obnove Dunaja prihlásil k myšlienke vytvoriť Bratislavský dunajský park. Stalo sa tak symbolicky v deň, keď si pripomíname Medzinárodný deň Dunaja – 29.júna.

Minister Budaj podporil unikátny dunajský projekt

Minister Budaj v tejto súvislosti podčiarkol: „Víziou Bratislavského dunajského parku je prispieť k zmierneniu dôsledkov klimatickej zmeny – vďaka revitalizačným opatreniam zlepšiť odtok cez inundačné územie, obnoviť vodné plochy a mokrade, a čo je dôležité, podporiť mäkký turizmus. Bratislavčania získajú prístup k jedinečným dunajským brehom s možnosťou aktívnej turistiky či oddychu, jednoducho  prostredie s príjemnejšou klímou najmä počas letných horúčav.“

Minister Budaj podporil unikátny dunajský projekt

Spoluautormi iniciatívy Bratislavského dunajského parku sú uznávaní architekti, urbanisti, prírodovedci, ochrancovia prírody a vodohospodári. Inšpirovali sa zahraničnými projektmi, predovšetkým v rekreačnom využití Dunaja vo Viedni, či revitalizácii rieky Isar v Mníchove.

Neprehliadnite:
Ekológia v popredí, chráňme svoj kraj. Bratislavská župa žiada vyradiť trasu ropovodu cez Žitný ostrov.

Celková rozloha plánovaného Bratislavského dunajského parku predstavuje 1954 hektárov. Súčasťou parku má byť slovenský úsek pravého brehu Dunaja v Bratislave. Ucelený úsek od rakúskej po maďarskú hranicu je dlhý 20 kilometrov s perspektívou rozšírenia o vhodné územia aj na ľavom brehu rieky. Jeho návštevníci budú mať k dispozícii vyše 110 km ciest a chodníkov rôzneho charakteru. Vybudujú sa tu pozorovacie stanoviská vtákov, obnovia sa prírodné brehy s plážami, vytvoria sa oddychové miesta na piknik a relax. V pláne sú desiatky kilometrov nových cyklotrás a chodníkov, ktoré odľahčia už v súčasnosti vyťaženú bratislavskú hrádzu. Zásadnejšou úpravou by malo prejsť územie Lida medzi Starým mostom a mostom Apollo.

Minister Budaj podporil unikátny dunajský projekt

Viac informácií o projekte je na webovej stránke
www.bdp.sk.