Veda a poznanie je po celé desaťročia poslaním vydavateľstva SAV. Dotyk s vedou aj na podujatí Bibliotéka ´23


486   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
veda a poznanie

Veda a poznanie dominuje vo vydavateľstve Slovenskej akadémie vied. Svojou vydavazteľskou činnosťou každoročne prispieva do fondu slovenskej knižnej kultúry 60 až 70 novými publikáciami. Počas svojej existencie obohatilo tento fond už vyše 4 200 knižnými titulmi z rôznych oblastí vedy o neživej a živej prírode, ako aj spoločenskovednej sféry. Tituly vydavateľstva tvoria fundamenty slovenskej vedeckého poznania a vzdelanosti.

Publikácie všeobecne majú aj spoločenský i čitateľský ohlas. Mnohé z produkcie vydavateľstva Veda Slovenskej akadémie vied zožali viaceré.úspechy. Spomeňme Cenu Slovenskej akadémie vied, Cenu či Prémie Literárneho fondu, alebo iných súťaží. Mnohé z titulov sa rýchlo vypredali a vydavateľstvo pravidelne aktuálne podporuje záujem dotlačou a ďalšími vydaniami. Zohľadňuje pritom čitateľský záujem, ktorý je pre pre toto vydavateľstvo prioritný.

 veda a poznanie

Nekonečný svet poznania

Vydavateľstvo Veda v ostatných rokoch rozvinulo aj intenzívnu spoluprácu s významným svetovým nakladateľským domom Peter Lang GmbH, s ktorým vydáva spoločné edičné rady Spectrum Slovakia (ako spoluvydavateľ) a UNI Slovakia (ako editor). Vydavateľstvo odvodzuje svoje začiatky od činnosti edičného pracoviska Slovenskej akadémie vied a umení (1942). V roku 1953 bolo pričlenené do Slovenskej akadémie vied ako účelové vydavateľstvo SAV, v rámci ktorého mala vychádzať vedecká literatúra – periodická i neperiodická.

Neprehliadnite:

Abonentky na klasiku, Slovenska filharmónia, hudobné slávnosti
Bohatá altuálna koncertná sezóna sľubuje zážitky.
Abonentky na klasiku sa v Slovenskej filharmónii oplatia


Nekonečná časová línia poznania

V súčasnosti je Vydavateľstvo otvorené publikačným potrebám celej širokej slovenskej vedeckej obce. Obohacuje slovenský a zahraničný knižný trh o vedeckú, populárno-vedeckú a náučnú literatúru, ktorá priťahuje (nielen) náročných čitateľov. Odborné tituly, ktoré vychádzajú vo vydavateľstve sú recenzované, čím je garantovaná kvalita ich obsahu. Zámerom realizačného kolektívu je prinášať na slovenský a zahraničný knižný trh najrôznejšie informácie. Ďalej napríklad o najvýznamnejších výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti vo vedách o neživej a živej prírode. Unikátne tituly sú aj v oblasti spoločenských vied, ako aj kvalitné zahraničné tituly, historickú a životopisnú literatúru.

Každý si nájde to svoje…

Vydavateľská činnosť vydavateľstva sa orientuje napríklad na monografické práce akými sú diela o dejinách i súčasných podobách Slovenska, o slovenskej hudbe, jazyku, literatúre, filozofii, divadle, etnografii, technike, prírodných vedách, medicíne, právnej vede. Ale súbežne aj na encyklopedické a slovníkové diela, vysokoškolské učebnice, knihy populárno-vedeckého charakteru. Širšej čitateľskej verejnosti sú určené memoáre a literatúru faktu.

veda a poznanie

Veda a poznanie a ocenenia motivujú

Vydavateľstvo Veda, ako prvé slovenské vydavateľstvo, získalo certifikát ochrannej značky kvality a Zlatú medailu Slovak Gold. Knihy publikujúcich autorov každoročne dosahujú úspechy v súťaži Literárneho fondu o Cenu a prémie za vedeckú a odbornú literatúru, o Cenu Slovenskej akadémie vied či v iných súťažiach.

Veľa príjemných chvíľ s náučnou literatúrou praje všetkým čitateľom bez rozdielu veku Veda, vydavateľstvo SAV. (RE)

Ilustračné foto: pixabay
Viac: www.veda.sav.sk
 
 

TagsKnihy