Poznáte prírodnú pamiatku Visiace skaly? Je naozaj očarujúca, môžete tu stráviť hoci aj celú noc.

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:

 

Dnešná jarná virtuálna prehliadka prírodnej pamiatky Visiace skaly omámi svojou originálnou prírodnou scenériou a neskutočným výhľadom. Leží na pomedzí Trnavského a Nitrianskeho kraja v pohorí Považský Inovec. A pre sviatočných a menej zdatných turistov uvádzame ešte presnejšiu lokalizáciu. To pre prípad, keď sa už reálne na prehliadku do prírody vyberiete: podcelok Krahulčie vrchy, približne 2,2 km juhozápadne od vrcholu Marhát (748,2 m n. m.).

Neprehliadnite:
Rotunda sv. Juraja – najstaršia stavba v strednej Európe

Visiace skaly boli vyhlásené za prírodnú pamiatku v roku 1994. Rozprestierajú sa na rozlohe 0,96 ha, bez ochranného pásma. Na jej území platí 4. stupeň ochrany. Predmetom ochrany sú šťavnaté lesné a trávové spoločenstvá i skalnaté stepi. Sú orientované na južné svahy v dubovom vegetačnom stupni na vápencoch a dolomitoch, s výskytom ohrozených druhov flóry a fauny. Visiace skaly a návšteva ich škrapových polí je naozaj ojedinelým cieľom milovníkov prírody široko – ďaleko. Pás 10 m visiacich skalísk zanechá v každom bezpochyby nezabudnuteľný zážitok. Spoločne si želajme, aby sa už pominuli zlé časy. Kiež sa už čo najskôr stretneme v nádhernom prírodnom divadle pod Visiacimi skalami…

Príspevok vznikol v spolupráci s Klubom slovenských turistov – KST.

www.kst.sk