Vinohrady, vinohrady dobré vínko dávate… na tradičnej výstave v Pezinku


7191   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Malokarpatské Vinohrady

Mesto Pezinok v Malokarpatskom regióne – obrazne povedané – vyrástlo na víne. Všetko sa v ňom vždy točilo okolo vinohradov, dorábania vína, degustácie a aj jeho predaja. Presne takú pestrosť, ktorú spája víno ako červená niť, odráža každoročne aj jesenná výstava Vinohrady, vinohrady dobré vínko dávate…

Malokarpatské Vinohrady

Otvorenie výstavy sa uskutočnilo v Dome kultúry v Pezinku v rámci série vinobraní v Malokarpatskom regióne za účasti domácich i zahraničných hostí.

Pezinok, Vinohrady

Klub sprievodcov mesta Pezinok, Pezinské kultúrne centrum, spolu s ďalšími organizáciami a vinohradníkmi i vinármi a výtvarníkmi, keramikármi, umelcami a zberateľmi z mesta Pezinok i okresu Pezinok pripravili túto zaujímavú výstavu. V priestoroch Minigalérie Domu kultúry sa sústredili obrazy, drevorezby, keramika, pohľadnice, plagáty i vínne etikety zo zbierky, ktorú poskytol pán Peter Ronec. Vzácne artefakty doplnilo historické vinohradnícke náradie rodiny Slámkovej.

Pezinok, Vinohrady

Na príprave výstavy sa podieľali, rovnako ako i v minulosti, aj členovia spoločnosti Malokarpatská vínna cesta a autori R. Bollová, V. Bojkovský, J. Granec, G. Lovecký, O. a M. Hanuskoví, M. Malinovský, D. Nováková z Moravy, M. Oscitý, A. a J. Pečukoví, V. Polakovič, T. Polonský, P. Šima-Juríček, a A. Vízner, V. Jakubec a F. Paták. Na výstave Vinársky rytiersky rád na Slovensku prezentovali exponáty, ktoré pripravil prvý konzul rádu na Slovensku F. Slezák. Návštevníkov osobitne zaujala i kolekcia kníh profesora F. Malíka, špičkového znalca vína. Za Malokarpatskú vinnú cestu prispela exponátmi aj PhDr. A. Píchová, ktorá zároveň predstavila kalendár s vínnymi etiketami.

Pezinok Vino, Vinohrady

Vernisáž výstavy spestrilo vystúpenie spevákov manželov Jedličkových s hudobným sprievodom G. Tichej a Pezinského súboru Anymatus. Samozrejme, najviac uspeli s piesňou Vinohrady, vinohrady dobré vínko dávate…, podľa ktorej dostala pezinská výstava názov. P. Ronec, predseda klubu sprievodcov mesta Pezinok a súčasne kurátor výstavy, predstavil hosťom prítomných autorov vystavených diel i jednotlivé časti výstavy.

Pezinská Výstava Vinohrady

O histórii vinohradníctva i vinárstva v Malokarpatskom regióne a na Slovensku hovoril vinársky odborník a zakladateľ rytierskeho rádu vinárov na Slovensku F. Slezák. Za umelcov pozdravil prítomných slovom i piesňou akademický maliar i operný spevák M. J. Oscitý (tretí sprava).

Peter Ronec
www.pezinok.sk