Aké sú Plusy a mínusy akvizičnej činnosti? Vernisáž výstav pri príležitosti 55. výročia Oravskej galérie


5044   -   2
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Vernisáž výstav v Oravskej galérii, Plusy a mínusy akvizičnej činnosti Rezervované pre budúcnosť II

Oravská galéria je regionálnou galériou s krajskou pôsobnosťou pre Žilinský samosprávny kraj založenou v roku 1965. Sídli v Dolnom Kubíne na Hviezdoslavovom námestí v Župnom dome zo 17. storočia, ktorý slúži ako administratívne a výstavné centrum galérie. Zbierkovým fondom v ôsmich výtvarných disciplínach v počte 8 658 ks výtvarných diel patrí medzi najvýznamnejšie verejné galerijné inštitúcie na Slovensku.

V priestoroch tejto výnimočnej a originálnej kultúrnej inštitúcie je pripravených hneď niekoľko výstav v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Súčasťou podujatia bude uvedenie katalógov k aktuálnym výstavám. Návštevníci sa takto dozvedia Plusy a mínusy akvizičnej činnosti / Rezervované pre budúcnosť II. / 55 rokov Oravskej galérie a o živote a diele akademického maliara Ctibora Belana, ktorého 100. výročie narodenia si pripomíname.

Plusy a mínusy akvizičnej činnosti Rezervované pre budúcnosť II, pohľad do výstavnej siene, Vernisáž výstav v Oravskej galerii

Z histórie Oravskej galérie…

Ľudové umenie na Slovensku zaznamenalo svoj najväčší rozkvet v 18. a 19. storočí. Preto väčšina vystavených prác v Oravskej galérii pochádza práve z tohto obdobia. Námety sochárskych a maliarskych diel boli takmer výlučne sakrálne. Ich zobrazenie sa riadilo mravnými a estetickými ideálmi kresťanstva a hlavnými sviatkami cirkevného roka. Diela nadväzovali na ikonografické schémy z gotického, renesančného a barokového umenia, ktoré si ľudoví umelci často prispôsobovali podľa odpozorovaných predlôh z vlastného života.

… k súčasnosti

Zámerom aktuálnej výstavy bolo zmapovať akvizičnú činnosť Oravskej galérie za uplynulých desať rokov a predstaviť nové zbierkové predmety v niekoľkých kontextoch. Menoslov autorov vystavených diel je naozaj bohatý: Janko Alexy, Andrej Augustín, Andrej Barčík, Karol Baron, Jozef Baus, Ján Berger, Marta Bošelová, Ladislav Čemický, Anton Čutek, Nikolaj Feďkovič, Mikuláš Galanda, Ašot Haas, Vladimír Havrilla, Ján Hlavatý, Roman Hrčka, Jana Hojstričová, Svetozár Ilavský,… Spolu 64 autorov. 

Neprehliadnite:
Slanický ostrov umenia inšpiruje ako spoznať Oravu a užiť si leto na Slovensku

Za pozornosť isto stojí napríklad aj neznámy viedenský maliar, no i dobre známi autori – Karol Ondreička st., Marek Ormandík, Zolo Palugyay, Štefan Papčo, Milan Paštéka, Alojz Petráš, Igor Piačka, Peter Pollág, Peter Rónai, Veronika Rónaiová, Pavol Rusko, Dorota Sadovská, Peter Saxun, Martin Sedlák, Rudolf Sikora, Erik Šille, Ester Šimerová – Martinčeková, Olbram Zoubek,… Spolu je vystavených 120 diel. V prvom rade sú to konštanty, ktoré tvoria slovenské kultúrne dedičstvo. Prirodzeným úsilím každej galérie je – v rámci svojej špecializácie – nadobúdať také zbierkové predmety, ktoré majú potenciál stať sa overenými umeleckými hodnotami aj pre nasledujúce generácie. Preto sa tunajšie zberateľské úsilie sústreďuje na výtvarné diela, ktoré reprezentujú našu kultúrnu identitu a majú perspektívu byť rovnako posudzované aj v budúcnosti. To si vyžaduje umelecký rozhľad a dôležitú úlohu v ňom zohráva otázka predvídavosti. Či sa táto predvídavosť naplní, overia až nasledujúce desaťročia.

Plusy a mínusy akvizičnej činnosti Rezervované pre budúcnosť II, pohľad do výstavnej siene, Vernisáž výstav v Oravskej galerii

Oravská galéria predstavuje výsledky akvizičnej činnosti z rokov 2010 – 2020. Koncepčne ju pripravovala a nadobúdala, a zároveň kontinuálne pokračovala v dopĺňaní jestvujúcej zbierky, od založenia galérie v roku 1965. Za uplynulých desať rokov galéria získala nákupom a darom 1 013 kusov diel v hodnote 705 250 € od 230 domácich a zahraničných autorov. Počtom spravovaných zbierkových predmetov 8730 diel patrí medzi významné inštitúcie svojho druhu na Slovensku. Rozsiahly zbierkový fond je časovo ohraničený od 15. po 21. storočie.

Publikáciu Plusy a mínusy akvizičnej činnosti / Rezervované pre budúcnosť II. podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Malá výstavná sieň

Ctibor Belan

CTIBOR BELAN – výstava pri príležitosti 100. výročia narodenia

Výstava je pripravená pri príležitosti 100. výročia narodenia akademického maliara, grafika, ilustrátora a monumentalistu Ctibora Belana (29. 9. 1920 Močiar – 23. 6. 1991 Bratislava).

Ctibor Belan - 100. výročie narodenia, pohľad do výstavnej siene

Študoval na reálnom gymnáziu v Leviciach, na Učiteľskom ústave v Leviciach a v Novej bani. V r. 1941 ukončil štúdium na Učiteľskom ústave v Turčianskych Tepliciach. V rokoch 1942 – 45 študoval na Oddelení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. V r. 1945 – 46 pokračoval v štúdiu na Akadémii výtvarných umení vo Viedni a štúdiá zavŕšil v r. 1946 – 48 na Akadémii výtvarných umení v Prahe u prof. Jána Želibského. Po r. 1948 bol člen celoštátnych ideologických a odborných porôt.

Umelecká stopa v tieni ďalších aktivít

Ctibor Belan má významný podiel na formovaní československej výtvarnej kultúry. Jeho dlhoročná organizátorská, koncepčná a funkcionárska činnosť zanechala stopy pri zakladaní a činnosti významných kultúrnych organizácií a inštitúcií. Aktívne sa podieľal pri vzniku a budovaní ZČSVU, SNG, družstva Tvar, Fondu slovenských výtvarných umelcov a jeho podniku Dielo, Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. Roku 1965 bol menovaný do čela prípravného výboru na založenie Oravskej galérie. Podieľal sa na jej vzniku, rozvoji ako spolupracovník, predseda umelecko-vedeckej rady a r. 1977 – 84 ako jej riaditeľ.

Ctibor Belan - 100. výročie narodenia, pohľad do výstavnej siene

Vďaka Belanovej cieľavedomosti, zásadovosti a pracovnému zápalu sa Oravská galéria vypracovala už v sedemdesiatych rokoch 20. storočia medzi najlepšie regionálne galérie na Slovensku. Osobitnú pozornosť venoval výstavbe galérie – príprave expozícií a budovaniu zbierok starého a ľudového umenia a slovenského výtvarného umenia 20. storočia. Významnou mierou prispel k riešeniu otázok záchrany hnuteľných a nehnuteľných pamiatok Oravy. Znalec výtvarného umenia, v r. 1977 – 84 táto jeho schopnosť predvídavo určovala kvalitu nákupných komisií nielen Stredoslovenského kraja, ale i celého Slovenska. Samostatne nikdy nevystavoval.

Ctibor Belan - 100. výročie narodenia, pohľad do výstavnej siene

Zúčastňoval sa kolektívnych výstav slovenského výtvarného umenia doma i v zahraničí. Absolvoval spoločné výstavy s manželkou – akademickou maliarkou Máriou Medveckou. Jeho výtvarné dielo je zastúpené v zbierkach SNG v Bratislave, v Galérii Mesta Bratislavy, v Liptovskej galérii P.M.Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne a v súkromnom majetku na Slovensku.

Výstava sa realizuje v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2020.

www.oravskagaleria.sk