Veľké potešenie z maličkostí na výstave šperkov Jany a Petra Machatovcov Show Me the Face


4101   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Pálffyho palác Jana Machatová, Peter Machata Show Me the Face, GMB

Aktuálna topografia tvorby Jany Machatovej a Petra Machatu – Show Me the Face, výtvarníkov pohybujúcich sa v zóne autorského šperku od konca 90.rokov 20.storočia, kontinuálne nadväzuje na ich dlhodobo budované programy. U oboch v autonómnom móde, zároveň však v interakciách detekujúcich spoločné naladenie na osobné i kolektívne pamäťové sondy do/pre krajiny tela.

Pálffyho palác Jana Machatová, Peter Machata Show Me the Face, GMB

Na domácej šperkárskej scéne sú Jana a Peter výraznými a stabilnými postavami, svoj profil si budujú aj v medzinárodných dráhach. Cez zastúpenia v špecializovaných galériách, publikáciách alebo početnými participáciami na zahraničných výstavách, sympóziách, workshopoch, vrátane najrenomovanejšej šperkárskej akcie – Schmuck v Mníchove. 

Neprehliadnite:
V Bratislave po prvý raz! Vystavené diela
Vinicia Bertiho – vizuálneho umelca, ktorý miloval život.

Jana Machatová, ktorá prešla šperkárskou lektúrou u Antona Cepku a Karola Weisslechnera na VŠVU v Bratislave, v ostatnej dobe komunikuje svoju bohato nasýtenú a vrstevnatú fabulu sériou Frauen-Fleiss. Situácie, ktoré zostavuje z nájdených fragmentov konkrétnej i univerzálnej ženskej histórie, necháva pôsobiť v dvojznačnej transparentnosti prekrývajúcich sa textov a obrazov a v lapidárnom, zlatnícky interpretovanom detaile. Empaticky počúva tiché,  usilovné a odovzdané ženské hlasy, akceptuje ich sentiment, všednosť i naivitu. Kontroverzie šperkov kriticky akcentujúcich reálny socializmus jej detstva nateraz strieda trpká i rozmarná skúsenosť antihrdiniek Timravinych čias.

Peter Machata, absolvent Jankovičovho sochárskeho ateliéru na bratislavskej výtvarnej akadémii, vo svojej súčasnej tvorbe sleduje naratív tela stopami, ktoré mu indikuje 3D skener. Skulpturálno-šperkársku dvojdomosť totiž už dávnejšie previazal s digitálnymi nástrojmi a v kolaboratívnej atmosfére zreteľne angažoval nositeľa šperku. Znepokojujúca mnohoznačnosť nonkonformných relikvií, amuletov a talizmanov nedávneho obdobia sa nestratila.

Dnes je preňho digitálna fatalita odtlačkov rúk a prstov aj priestorom, do ktorého erodovaných záhybov a záderov vkladá/ ukrýva svojské piktogramy – vyznačujúce zlomové body či eskapády lokálnych dejín. Sú preňho nielen stigmami, sú kontextom, v ktorom sme, chtiac-nechtiac, zakorenení. Nemusia to však byť len panychídy, vždy máme šancu dožičiť si ich prostredníctvom aj katarzie.

Show Me The Face
Jana Machatová / Peter Machata
Galéria mesta Bratislavy, Pálffyho palác Panská 19
Výstava trvá do 8.novembra 2020
Kurátorka: Viera Kleinová

Viera Kleinová