Svety vo svete – medzinárodná výberová výstava plagátov dizajnérov zo všetkých kontinentov

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Svety vo svete, lexikon.sk , Oravská galéria

Svety vo svete je zaujímavá prehliadka plagátovej tvorby v Oravskej galérii (OG) v Dolnom Kubíne. Táto významná kultúrna inštitúcia získala v roku 2000 darom unikátnu kolekciu plagátov od autorov z celého sveta. Za získanie tejto vzácnej kolekcie vďačí slovenskému grafickému dizajnérovi, typografovi, organizátorovi projektov, výstav a akcií, publicistovi Dušanovi Junekovi. V kurátorskej koncepcii uskutočnil v OG v uvedenom roku výstavu „Svet priateľov“.

Výstava bola venovaná významnému československému umelcovi, grafickému dizajnérovi, zakladateľovi medzinárodného Bienále grafického designu v Brne a vzácnemu človeku Janovi Rajlichovi st. k významnému životnému jubileu.

 lexikon.sk, svety vo svete

Na Slovensko do Dolného Kubína prišla kolekcia 181 diel z piatich kontinentov, ktorú venovali umelcovi, medzinárodného renomé, poprední tvorcovia v oblasti grafického designu a vizuálnych komunikácií zo 40 štátov sveta. Po premiére v Oravskej galérii bola výstava reinštalovaná v rámci 19. medzinárodného Bienále grafického designu v Brne. Po výstavných prezentáciách sa celá kolekcia stala majetkom Oravskej galérie.

Neprehliadnite:

lexikon.sk Svety vo sveteVýznamná akvizičná činnosť roka –
Oravská galéria získala dva cenné dary, obohacujúce jej zbierkový fond

Význam plagátovej tvorby

Súčasná výstava Svety vo svete je opätovným pohľadom na kvalitu a miesto plagátovej tvorby vo svete na konci druhého milénia. Je svedectvom o zodpovednom narábaní obdarovaného s „darom“ v kontexte súčasnosti a vedomého si jeho hodnoty.  V koncepcii súčasnej výstavy sa objavujú podobné ideové posolstvá ako v prvej výstave. Vzdať hold tvorcom grafického dizajnu, autorom plagátov z piatich kontinentov, ktorí sa zapojili do projektu Hommage pre Jana Rajlicha st., no tiež ukázať nesmiernu komunikačnú silu plagátu, jeho významné miesto vo vizuálnej kultúre a výtvarnom umení.

lexikon.sk, svety vo svete, Oravská galéria

Svety vo svete by ste mali vidieť a poznať…

Na základe vizuálneho a sémantického rozboru darovanej kolekcie plagátov sme sa rozhodli rozdeliť ju do šiestich obsahových skupín /TYPOGRAFIA, ZNAK, EKOLÓGIA, UMENIE, PODUJATIE, IMAGINÁCIA/ a tie následne vystaviť v jednotlivých priestoroch Veľkej výstavnej siene Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. Výstava je aktuálna od 13.1. do 3.4. denne okrem pondelka od 10. do 17. hodiny.

Kurátor:  doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.                                             

Zdroj: OG DK
foto: archív OG
Medzititulky: redakcia

Viac na: www.oravskagaleria.sk  a  www.lodslanica.sk