Dana Bley – Kvety


2659   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Dana Bley Kvety

Dana Bley je fotografka, ktorá z nečakaného momentu vytvára umelecké obrazy. Od tvorby väčšiny fotografov pracujúcich s digitálnou technikou sa jej práce odlišujú tým, že v nich vždy rezonuje nejaký obrazový, farebný, technický, alebo iný detail.

Jej rukopis sa tým výrazne odlišuje od mnohých bežných fotografií, ktorými je súčasný svet zaplavený. Témy jej fotografií možno zahrnúť pod štyri základné kategórie; v jej podaní sú viditeľne iné. Akcentuje často nenápadne deje prírody, tvary ľudskej fyziognómie, plynutie času, či len premeny reálnej podoby, farebnosti alebo proporcií. To všetko zachytáva Dana Bley vďaka novým technickým možnostiam. S fotografickým obrazom akoby sa autorka hrala, hľadala v ňom nielen krásu, ale aj humor, smiech, či pousmiatie nad motívom, ktorý sme si doteraz nevšimli…