Kaštieľ vodný hrad v Partizánskom

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Kaštieľ vodný hrad

V Šimonovanoch, ktoré sú dnes súčasťou okresného mesta Partizánske, sa zachovala zvláštna stavba vodného hradu, neskôr kaštieľa s parkom, národná kultúrna pamiatka.  V nedávnych rokoch sa podarilo vodný hrad – jedinečný objekt zrekonštruovať a prinavrátiť mu goticko-renesančnú krásu i nový život.

Vodný hrad v Partizánskom patrí k najstarším zachovaným goticko-renesančným šľachtickým sídlam na Slovensku v kategórii kaštieľov. Nachádza sa v najstaršej mestskej časti Šimonovany, ktorá bola kedysi samostatnou obcou s bohatou históriou, nerozlučne spätou so šľachtickým rodom Šimoniovcov.

Kaštieľ vodný hrad

Kaštieľ je pozostatkom neskororománskeho nížinného hradu z 12. a 13. storočia. Základ hradu tvorila opevnená obytno-obranná veža situovaná na mieste, ktoré prirodzene chránila aj voda obtáčajúceho sa meandra rieky Nitra, od čoho bol odvodený jeho názov.

V blízkosti zaniknutej pôvodnej veže postavili Šimoniovci v 14. storočí novú vežu s podobnou obrannou funkciou, ktorá sa zachovala až do súčasnosti. V 15. storočí k nej pristavali palác a lokalitu znovu opevnili. Pôvodne gotická stavba tak dostala v priebehu 16. a 17. storočia renesančnú podobu Koncom 19. storočia sa uskutočnila veľká rekonštrukcia kaštieľa, ktorá sa niesla v duchu historizujúceho romantizmu a snažila sa priblížiť podobe kaštieľa z čias renesancie. Po roku 1945 boli plochy okolo kaštieľa rozparcelované pre domovú výstavbu, čím zanikli trasy opevnenia z čias neskorej gotiky a renesancie.

Kaštieľ vodný hrad

Vodný hrad je dvojpodlažnou jednotraktovou budovou so vstupnou vežou. Má obdĺžnikový pôdorys, z ktorého vystupuje štvorcový pôdorys veže. Na severozápadnej strane budovy sa nachádzajú zvyšky menšieho výklenku, ktorý je prepojený s portálom sídla. V interiérovom členení dominuje na oboch podlažiach rozdelenie na tri hlavné miestnosti. V hlavnom obdĺžnikovom trakte i vo vstupnej veži sa nachádzajú badateľné stopy gotického stavebného štýlu.

Neprehliadni: Jedinečná kalvária v Nitrianskom Pravne

Ku kaštieľu patrí aj prírodno-krajinársky upravený park. Keďže veľká časť pôvodného parku bola rozparcelovaná na výstavbu rodinných domov, zachovala sa len malá časť parku v priestore priľahlom k Vodnému hradu.

Kaštieľ vodný hrad

V roku 1998 bola zavŕšená veľká renovácia kaštieľa, ktorá mu vrátila vzhľad goticko-renesančného sídla. Posledná rozsiahla rekonštrukcia Vodného hradu v Šimonovanoch bola realizovaná v roku 2015. Objektu, ktorý je spolu s parkom na zozname národných kultúrnych pamiatok, prinavrátila nielen jeho pôvodnú podobu, ale i historickú atmosféru.

Od roku 2018 je kaštieľ sprístupnený verejnosti. V súčasnosti sa v kaštieli nachádza vysunuté pracovisko mestskej knižnice s čitárňou, študovňou, detským kútikom a expozitúra mestského múzea.

www.regionnitra.sk