Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi svetové unikáty. Kráľovstvo ľadu je online dostupné aj v zime


3856   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Dobšinská ľadová jaskyňa

Dobšinská ľadová jaskyňa je slovenský prírodný skvost svetového významu a súčasť Zoznamu prírodného dedičstva UNESCO. Zimné obdobie je pre jej výzdobu rozhodujúce a preto aj návštevnícky môže byť tajomstvo vzniku ľadu zaujímavé. Osobné návštevy nie sú však v tomto ročnom období možné, pozývame aspoň na virtuálnu prehliadku.

Dobšinská ľadová jaskyňa

Svojimi parametrami – hĺbkou a dĺžkou – patrí medzi najväčšie ľadové jaskyne na svete. Jej poloha umožňuje, aby sa v jaskyni celoročne udržiavala teplota pod bodom mrazu. A práve tento faktor zohral z dlhodobého hľadiska kľúčovú úlohu pri vytvorení ľadovej výzdoby. Zaľadnenie vzniká v priestoroch, kde sa v zime hromadí klesajúci studený vzduch. Ten jaskyňu prechladzuje a udržiava mínusovú teplotu. Pre tvorenie ľadu je tiež dôležitý dostatok priesakovej vody, ktorá v jaskyni zamŕza. Celkový objem ľadu sa odhaduje na 110-tisíc m3, čo sú asi dva milióny plne natankovaných nádrží priemerného auta.
 

Naozaj ako v rozprávke

Dobšinská ľadová jaskyňa poskytla kulisy realizácii rozprávky Popolvár najväčší na svete. Vznikla v slovensko-nemeckej koprodukcii v roku 1982. Režíroval ju Martin Ťapák na motívy slovenskej ľudovej rozprávky Pavla Dobšinského. Leitmotívom príbehu je tradične – ako ináč – súboj lásky a dobra so zlom, ktoré musí byť – a aj bolo – na konci porazené.

3D prehliadky:

Dobšinská ľadová jaskyňa, 3D prehliadka

Teplota v zaľadnených častiach jaskyne sa pohybuje v rozpätí -3,9 °C až -0,2 °C. V nezaľadnených častiach je o čosi “teplejšie”, tesne nad bodom mrazu – od 0,8 °C do 3,5 °C.

Dobšinská ľadová jaskyňa

Dobšinská ľadová jaskyňa sa nachádza na juhozápadnom okraji Národného parku Slovenský raj. Do jaskyne je prístup zo severného svahu vrchu Duča v nadmorskej výške 969 metrov. K jaskyni sa dostanete z osady Dobšinská ľadová jaskyňa v Slovenskom raji. Výstup k jaskyni od parkoviska trvá asi 25 minút, počas ktorých prekonáme prevýšenie 130 metrov. Túto cestu si však treba odložiť až na príhodnejší čas, leto je ideálne…

Zaujímavosti na záver

  • Až do roku 1946 bolo v jaskyni povolené korčuľovanie pre verejnosť
  • Do spodných častí jaskyne prvý raz prenikol kráľovský banský radca Eugen Ruffínyi v júni 1870
  • Už o rok neskôr ju sprístupnili verejnosti. V roku 1890 sa vo Veľkej sieni konal koncert na počesť Karola Ľudovíta Habsburského.

Viac na: www.kosiceregion.com