Kraj vody, kde nájdete slovenské pamukkale a mŕtve more. Aj taký je Tekov – región veľkých letných prekvapení!


18745   -   5
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
TEKOV – objavujte ešte neobjavené! Víta vás vôňa praženej husacej pečene a burčiaku, Santovka Wellness

Pokračujeme v letných prechádzkach po regióne Tekov. Dnešné tipy sa určite zaradia k veľkým a príjemným prekvapeniam tohto leta. Tekovčania vítajú návštevníkov nielen vôňami neodolateľných domácich špecialít, no aj zaujímavosťami, za ktorými sa naozaj oplatí prísť. Región v sebe skrýva veľa tajomstiev, ktoré si našinec ani neuvedomuje. Často za nimi cestujeme do celého sveta, hoci ich máme aj doma… Vitajte v Tekove!

TEKOV – objavujte ešte neobjavené! Víta vás vôňa praženej husacej pečene a burčiaku. Hron

Oblasť by sme mohli z geografického hľadiska predstaviť ako región v dolnom toku rieky Hron. Od Slovenskej brány na severe až po oblasť mesta Želiezovce na juhu, na rozhraní Podunajskej nížiny a južných výbežkov Štiavnických vrchov medzi povodím Hrona a Ipeľskej pahorkatiny.

Z dávnovekej histórie

Vhodné geologické a klimatické podmienky umožnili osídlenie tohto územia už v praveku. Svedčia o tom napríklad archeologické nálezy v Jure nad Hronom. Alebo početné nálezy keramiky a rozsiahle zemné valy pravekých hradísk v Rybníku, či sídliská s kanelovanou keramikou a ďalšie nálezov. Dôkazom pradávneho osídlenia oblasti sú aj archeologické vykopávky vo svete známe ako Želiezovská kultúra. V staroveku bol tento priestor miestom dotyku Rímskej ríše s barbarskými kmeňmi. V ranom stredoveku tu bolo jedno z centier Veľkomoravskej ríše. Od 13. storočia sa tu rozvíjala ťažba drahých kovov zlata a striebra. Začiatkom novoveku bol región opäť hraničným miestom, kde prebiehali časté boje s rozpínajúcou sa Osmanskou ríšou.

TEKOV – objavujte ešte neobjavené! Víta vás vôňa praženej husacej pečene a burčiaku. Pukanec_historicke_hradby

Z historického hľadiska je Tekov vnímaný hlavne ako stará uhorská župa. Tiahla sa od obce Čata na juhu cez západnú časť levického okresu a zahŕňala dnešné okresy Zlaté Moravce, Žarnovica a Žiar nad Hronom až po Kremnicu na severe župy. V dnešnej dobe sa táto zaujímavá časť krajiny, zameriava na kopírovanie hraníc historických regiónov, ktoré boli významné v minulosti. V súčastnosti sa mestá Kremnica a Žiar nad Hronom, ktoré v minulosti patrili do Tekovskej župy, neidentifikujú ako súčasť Tekova a tejto destinačnej značky OOCR Tekov. Región Tekov zahŕňa oblasť severného dolného Pohronia, čilejkársku oblasť na severe oblasti, pokračujúc s historickými baníckymi obcami na severovýchode a oblasť západnej časti bývalej hontianskej župy. Sú to obce na západnej strane Štiavnických vrchov a z časti aj Krupinskej planiny. Po reforme verejnej správy sa v roku 1922 prirodzeným centrom hospodárstva a kultúry regiónu stalo mesto Levice

TEKOV – objavujte ešte neobjavené! Víta vás vôňa praženej husacej pečene a burčiaku, Camping_Vodnik

Splavovali spolu Hron…

Rieka Hron meandruje územím v časti historického Tekova. Tvorí ju široká rovina nivy Hrona s bohatými riečnymi usadeninami štrku, piesku a hliny, úrodnej ornice a zvyškami lužného lesa. Tu sa lesná vegetácia strieda s vinohradmi a ovocnými sadmi. Poľnohospodárska pôda tu dosahuje vysokú kvalitu aj kvôli výnimočnému podložiu, čo dokazuje aj napríklad tu dopestovaný jačmeň vysokej kvality.

TEKOV – objavujte ešte neobjavené! Víta vás vôňa praženej husacej pečene a burčiaku. Vodna_nadrz_Lipovina_Batovce

Dnes už len pomyselná historická hranica medzi Tekovom a Hontom pretína územie Regiónu Tekov v jeho východnej časti. Východná časť oblasti ponúka mierne zvlnenú, kopcovitú, pomerne husto zalesnenú krajinu, ktorá je bohato vysadená i viničom a ovocnými drevinami. Kamenné podložie pod úrodnou pôdou tu vznikalo hlavne vulkanickou činnosťou v období treťohôr. Dnes toto podložie tvorí základ tradičného vinohradníctva.

TEKOV – objavujte ešte neobjavené! Víta vás vôňa praženej husacej pečene a burčiaku. Schoellerove_panské_ pivnice

Tekov je bohatý na termálne pramene. Ich výskyt má veľký význam a je dôležitým predpokladom ďalšieho rozvoja cestovného ruchu. Termálne welness strediská a kúpaliská v oblasti nadobúdajú veľký potenciál. Sú vyhľadávanými cieľmi trávenia voľného alebo dovolenkového času. Strediská ako Podhájska, Santovka a Margita-Ilona už predstavujú nosné destinácie regiónu, kde sa kumuluje najviac návštevníkov aj spoza slovenských hraníc.

Podhájska

Podhájska je známa jedinečnou geotermálnou slanou vodou, ktorá má podobné vlastnosti, ako tá dobre známa z Mŕtveho mora. Je rovnako slaná, dohneda sfarbená s teplotou až 83°C. Na prvý pohľad nevyzerá veľmi lákavo, o charakteristickej sírnej vôni ani nehovoriac. No jej účinky na ľudský organizmus sú zato mimoriadne priaznivé. Pomáha pri astme a iných problémoch s dýchacími cestami, ochoreniach štítnej žľazy, reume, či cievnych a kožných chorobách. Voda zo slovenského mŕtveho mora obsahuje lítium, jodidy, fosforečnany, vápnik, sírany, kremík i bór. Každá látka pritom pomáha pri iných problémoch.

Santovka Wellness

Santovka Wellness patrí medzi vyhľadávané a žiadané centrá relaxu s geotermálnou vodou s teplotou 27 °C. Práve v jej prirodzenej podobe je v rovnováhe a priaznivo pôsobí na zdravie ľudí. Stredisko Santovka ponúka okrem plaveckého, rodinného a detského bazéna aj 4 sedavé travertínové bazéniky v štýle tureckých pamukkale. V nich je zabezpečená celodenná cirkulácia termálnej vody. Vynikajúcim relaxom sú aj masážne travertínové vodopády a masážne trysky, ktoré vymasírujú a prekrvia telo pod prúdom termálnej vody priamo z prameňa.

TEKOV – objavujte ešte neobjavené! Rekreačné_zariadeni_Margita-Ilona

Rekreačné zariadenie Margita – Ilona leží na rozhraní Podunajskej nížiny a Štiavnických vrchov. Okolie tvorí pahorkatina vhodná na nenáročné prechádzky. Od Levíc je vzdialené 6 km v smere na Šahy a tvorí ho kúpalisko so štyrmi bazénmi, autokempingom s 250 lôžkami. Pre kempujúcich návštevníkov sú k dispozícii elektrické prípojky, viaceré  športoviská, reštaurácie a bufety.

Neprehliadnite:
Kalvária v Leviciach a nad ňou neprehliadnuteľný kríž

Historické udalosti

1075 – Prvá písomná zmienka o niektorých obciach regiónu
1318 – Prvá zmienka o Levickom hrade
1321 – Povýšenie pukanskej banskej osady na mesto
1685 – Koniec osmanského ohrozenia regiónu
1818 a 1824 – Franz Schubert na dvore Esterházyovcov v Želiezovciach
1869 – Kúpa levického panstva rodinou Schoellerovcov od Esterházyovcov z Galanty
1911 – Postavenie mestského hotela – Hotel Lev, centrum kultúrneho života regiónu
25.3. 1945 – Začiatok bratislavsko-brnianskej operácie pri rieke Hron

Oblastná organizácia cestovného ruchu Tekov vznikla na prelome júla a augusta v roku 2017. Zakladateľmi sú mestá, obce a organizácie pôsobiace v oblasti na povodí Dolného Pohronia a na južných úbočiach Štiavnických vrchov a Ipeľskej pahorkatiny. Hlavným zámerom bolo vytvoriť organizáciu a podporiť rozvoj cestovného ruchu v regióne s veľkým potenciálom a zabezpečiť rozvoj celej oblasti do budúcnosti.

TEKOV – objavujte ešte neobjavené! MestoLevice_vyhlad_z_Kalvarie

Potenciál Tekova vystihujú nasledujúce charakteristiky:

Kraj na Pohroní
Kraj Čilejkárov
Kraj Moruše čiernej
Kraj vody

V súčasnosti má OOCR Tekov 12 členov z radov samosprávy a 14 členov z podnikateľského prostredia a iných organizácií. Členovia: Mesto Levice, Mesto Želiezovce, Bátovce, Kalná nad Hronom, Čajkov, Jur nad Hronom, Santovka, Rybník, Pukanec, Bohunice, Žemberovce, Podhájska, Tekovské múzeum, Hotel Lev, Camping Vodník Jur nad Hronom, Koliba Resort, Víno Levice, Region vino, Terroir Tekov, Slovenská poľovnícka komora, Bio centrum, Apartmány na Bašte, Združenie vinohradníkov Krížny vrch Levice, Vinárstvo Kúdela, Business hotel Astrum Laus, Regionline.sk.

Foto: Pukanec, Rybník, Bátovce, Levice, OOCR Tekov, Camping Vodnik
Zdroj: Mesto Levice, OOCR Tekov
Titulná foto: slovakia.travel

www.regiontekov.info
www.levice.sk

Video zdroj: www.myslovakia.sk
Viac zaujímavých videí nájdete na www.myslovakia.sk