Ministerka Laššáková predložila vláde novú koncepciu


3201   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Ministerka Laššáková Modrotlač

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková predložila na dnešnom rokovaní vlády SR Koncepciu udržateľného rozvoja nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry na roky 2020 – 2025. Dokument súvisí s implementáciou Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

Koncepcia obsahuje prehľad medzinárodných a slovenských nástrojov kultúrnej politiky v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva, víziu a Návrh rámca hodnotenia implementácie Dohovoru. Ide o prelomový dokument, ktorým väčšina európskych krajín zatiaľ nedisponuje.

Ministerka Laššáková Modrotlač

Dokument je zameraný na udržateľný rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry s dôrazom na ich uplatnenie v širšom kultúrno – spoločenskom kontexte. Vznikol z nutnosti reflektovať na národnej úrovni obsahové a tematické rozšírenie Operačných smerníc. A ďalších súvisiacich aplikačných dokumentov k Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Tie boli prijaté na medzinárodnej úrovni v nadväznosti na ciele Agendy 2030. Ich aktuálne zameranie presahuje pôsobnosť a kompetencie rezortu kultúry,“ vysvetlila ministerka Ľubica Laššáková.

Neprehliadnite: SPIŠSKÝ HRAD SA DOČKAL

Hlavným prínosom dokumentu je koordinácia participácie ministerstiev pri príprave periodickej Hodnotiacej správy o stave implementácie Dohovoru na národnej úrovni k 15. decembru 2021. Pre Medzivládny výbor Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

Ministerka Laššáková Modrotlač

Koncepcia udržateľného rozvoja nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry na roky 2020 – 2025 je verejnosti prístupná na
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24286/1 .

www.culture.gov.sk