Taktické cvičenie hasičov v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove


3404   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Taktické cvičenie hasičov

Ochrana kultúrnych pamiatok a historických budov je veľmi náročná a Hasičské jednotky musia byť preto nielen kvalitne vybavené, ale aj dobre pripravené. Hasičská jednotka Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trebišove preto vykoná 13. novembra taktické cvičenie s riadiacim štábom. V objekte Kaštieľa Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove. Konkrétnym miestom budú inšpekčné izby na treťom nadzemnom podlaží, strešné priestory i samotná strecha.

Cieľom taktického cvičenia je:

Taktické cvičenie hasičov

– prehĺbiť schopnosti a zručnosti veliteľov pri riadení síl a nasadzovaní hasičskej techniky a vecných prostriedkov,
– preverenie pripravenosti a akcieschopnosť príslušníkov pri vykonávaní zásahu za sťažených podmienok, akými sú neznáme zadymené priestory historickej stavby,
– precvičiť koordináciu pri nasadzovaní a riadení síl a prostriedkov pri zdolávaní a likvidácii následkov nežiadúcej udalosti a pri záchrane postihnutých osôb,
– súčinnosť hasičských jednotiek OR HaZZ Trebišov, OR HaZZ Košice (sanitné vozidlo, štábne vozidlo), DHZO Trebišov a PZ SR pri likvidácii následkov nežiadúcej udalosti,
– súčinnosť a koordinácia záchranných zložiek IZS s veliteľom zásahu a riadiacim štábom,
– preverenie pripravenosti a akcieschopnosť príslušníkov, pri vykonávaní zásahu za sťažených podmienok, akými sú neznáme zadymené priestory historickej stavby,
– precvičiť činnosť a schopnosti technikov strojníkov pri umiestňovaní zásahovej techniky v priestoroch okolitého parku a priľahlých stavieb.

Neprehliadnite: História a súčasnosť šľachty na Slovensku

Trebišovský barokový kaštieľ

Zameranie taktického cvičenia je najmä na zdolávanie požiaru v kultúrnej pamiatke, barokovo klasicistickom kaštieli Trebišov, vyhľadávanie osôb v zadymených priestoroch, evakuácia osôb, predlekárskej pomoc postihnutým osobám, likvidácia požiaru po vnútorných zásahových cestách a pomocou výškovej techniky, odvetrávanie  priestorov, evakuácia cenných historických predmetov, rýchle zabezpečenie ochrany priestorov kaštieľa  nad a pod ohniskom požiaru, a celková spolupráca veliteľa zásahu s riadiacim štábom.

Pre verejnosť bude objekt kaštieľa v čase taktického cvičenia zatvorený.

www.muzeumtv.sk