Otvorený depozitár je zbierkový novovybudovaný priestor v Múzeu SNP v Banskej Bystrici.

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Otvorený depozitár

Projekt Otvorený depozitár, zameraný na modernizáciu depozitára zbierkových predmetov Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, dospel do svojho úspešného záveru.

Otvorený depozitár je…

…projekt, financovaný občanmi Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP a Nórska. Bol spolufinancovaný aj zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Stavebné práce v rámci projektu boli tiež dofinancované z rozpočtu Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Viac sa o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku dozviete na stránke www.eeagrants.sk.

 


Realizácia projektu

Bola začatá v roku 2020, pričom stavebné práce, ktorých súčasťou boli výrazné búracie práce v interiéri Pamätníka SNP, začali v roku 2022 a boli ukončené v auguste 2023. Nasledovali inštalácie regálov, sklenených vitrín, úložných systémov a napokon aj samotných zbierkových predmetov tak, aby sa od 1. mája 2024 mohol  novovybudovaný priestor sprístupniť návštevníkom Múzea SNP. Tým sa otvára nová kapitola v histórii Múzea SNP. Verejnosti sa naskytá príležitosť vidieť doteraz nevystavené vzácne zbierkové predmety, prostredníctvom nich lepšie porozumieť nielen významu Slovenského národného povstania, ale tiež sledovať nové trendy v inovatívnej múzejnej praxi.

Otvorený depozitár Múzeum SNP


Cieľ projektu

V prvom rade zlepšiť nevyhovujúce podmienky uskladnenia zbierkového fondu Múzea SNP a vytvoriť vhodné podmienky na uloženie, prezentáciu a štúdium zbierkových predmetov. V priestoroch Otvoreného depozitára sú optimálne klimatické a svetelné podmienky a samozrejmosťou sú aj nainštalované bezpečnostné systémy. Tým sa výrazne zlepšila doterajšia starostlivosť a ochrana múzejných zbierok, pretože Otvorený depozitár je moderným a bezpečným prostredím pre uchovávanie zbierkových predmetov.

Otvorený depozitár


Otvorený depozitár a jeho 3 časti 

Prvou, hlavnou časťou, je Výstavný otvorený depozitár, ktorý je zároveň jedinou časťou voľne prístupnou verejnosti. Zbierkové predmety sú uložené v regáloch. Sú špeciálne upravené pre daný druh predmetov tak, aby boli vizuálne dostupné aj pri hromadnom uložení. Prostredníctvom Výstavného otvoreného depozitára ponúkne Múzeum SNP návštevníkom jedinečný a na slovenské pomery aj inovatívny pohľad na uskladnenie zbierkových predmetov. Zároveň im umožní hlbšie nahliadnuť do činností múzea a spoznať doteraz nevystavené zbierkové predmety.

Priestor aj pre konzultácie 

Ďalšou časťou je Otvorené konzervátorské laboratórium, ktoré slúži ako odborné pracovisko pre zamestnancov konzervátorského centra Múzea SNP. Umožňuje návštevníkom sledovať jednotlivé konzervátorské zásahy. V prípade záujmu návštevníkov, prípadne odbornej verejnosti, poskytne odborný personál konzultácie alebo priamo ukážky konzervátorských zásahov.

Neprehliadnite:

Na Trenčianskom hrade, Hrady 3D

Na Trenčianskom hrade pribudla novinka – technológia v službách turizmu na ceste do minulosti… 

Študovňa pre odborníkov

Treťou časťou je Študijný otvorený depozitár, ktorý je riešený ako študovňa a prístup doň bude umožnený primárne odbornej verejnosti. V rámci projektu sa zrealizovala aj výstavba ďalších štyroch depozitárov, ktoré sa nachádzajú za Výstavným otvoreným depozitárom. Tieto priestory však verejnosti prístupné nie sú a slúžia výlučne pre uloženie zbierkového fondu Múzea SNP.

Vzdelávanie na prvom mieste

V rámci projektu bol venovaný veľký dôraz aj na vzdelávanie. Zakúpené boli repliky výzbroje a výstroje, ktoré sa využívajú počas vzdelávacích programov určených pre žiakov základných a stredných škôl. Repliky poskytujú študentom možnosť interaktívne sa zoznámiť s históriou cez výstroj a výzbroj, ktorá bola používaná počas obdobia, ktoré múzeum dokumentuje. Tento prístup k vzdelávaniu nielenže posilňuje vzťah študentov k histórii, ale podporuje aj ich kritické myslenie a porozumenie komplexným historickým udalostiam.

Otvorený depozitár

Medzinárodná spolupráca

Spolupráca s partnerom projektu – múzeom The Narvik War and Peace Centre v Nórsku významne prispela k obohateniu projektu. V partnerskom múzeu v Nórsku simultánne vznikal obdobný otvorený depozitár, čo zväčšilo možnosti spolupráce na podobnom poli pôsobnosti. Nové poznatky priniesla aj výmena skúseností medzi oboma múzeami prostredníctvom seminárov, workshopov a výmenných pobytov. Počas trvania projektu sa tiež zrealizovali viaceré významné podujatia o modernizácii múzejných depozitárov, na ktorých odborníci zdieľali svoje poznatky o najnovších trendoch v múzejníctve.

Text a fotodokumentácia: Múzeum SNP
Medzititulky: redakcia

Otvorený depozitár

 

 

 

 

Viac na facebookovej stránke Múzea SNP a na: www.muzeumsnp.sk