Poznáte tajomstvo jedného kufra? V priestoroch Považského múzea nájdete pred Vianocami aj iné záhady minulosti


2693   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Decembrový program Považského múzea v Žiline 2020, Požehnané Vianoce

Vianoce sa blížia. Ich zmysel a význam pre kresťanov na celom svete si pripomíname veľmi intenzívne práve po tieto dni. Adventné obdobie je výzvou pre náš vnútorný svet uzavretý do vlastných myšlienok. V duchu blížiacich sa Vianoc je pripravených niekoľko zaujímavých výstav po celom Slovensku. Pozývame vás do Považského múzea, kde je pripravených viacero zaujímavých výstavných podujatí s časovým presahom do roku 2021.

Decembrový program Považského múzea v Žiline 2020, Požehnané Vianoce

Myšlenkové prepojenie s ostatným spoločenstvom ľudí a zdieľané rovnaké hodnoty v nás. Napriek nevyhnutným opatreniam nás posilňujú a sú odpoveďou týchto dní. V duchu blížiacich sa Vianoc je pripravená v Považskom múzeu expozícia o príchode Spasiteľa.

Aké budú nadchádzajúce Vianoce na Považí?

Betlehem ako zobrazenie biblického príbehu o narodení Ježiša Krista nájdeme v rôznych formách. V priebehu storočí sa prechodom od kostolných betlehemov k betlehemom v domácnostiach postavy zmenšovali; od životnej veľkosti až k malým soškám. Osobitným druhom boli prenosné betlehemy, ktoré sa využívali pri obchôdzkach. Tu vystavené betlehemy ponúkajú pestrý prehľad rozmanitých materiálov a techník rezbárov z celého žilinského regiónu. Výstava je zároveň obohatená o vianočné ozdoby od rôznych súčasných autorov pracujúcich s drôtom. Ide o ukážku bezkonkurenčných originálnych artefaktov, ktoré sú charakteristické svojim spracovaním práve pre tento severoslovenský región.

Decembrový program Považského múzea v Žiline 2020, Foto Rek Žilina, tajomstvo jedného kufra

Tajomstvo jedného kufra

Foto Rek Žilina – Výstava historických fotografií z ateliéru Rekovcov v Žiline a fotografií žilinského fotografa Juraja Reka. Výstava bude otvorená pri príležitosti vydania knihy s rovnomenným názvom, ktorá bola podporená z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. Výstava sa nachádza v priestoroch komunitnej miestnosti Kaplnky Budatínskeho hradu.

Decembrový program Považského múzea v Žiline 2020, Z dediny či z mesta, do skrine sa zmestia

Z dediny či z mesta, do skrine sa zmestia

Móda sprevádza človeka od nepamäti. Spôsob odievania vypovedá nielen o vkuse nositeľa, ale aj o jeho spoločenskom, ekonomickom a sociálnom postavení. Zatiaľ čo dedinské prostredie uprednostňovalo tradičný spôsob odievania, mestská kultúra bola viac otvorená k prijímaniu módnych noviniek. V 20. storočí sa začínajú rozdiely vytrácať. Prvky ľudového odevu sa objavujú na odeve mešťanov a vplyv mestskej módy je viditeľný aj na dedine. Vizuálnym odkazom odievania minulého storočia je práve táto výnimočná výstava Považského múzea, ktorá bude návštevníkom Budatínskeho hradu sprístupnená do marca 2021.

Neprehliadnite:
Z dediny či z mesta, do skrine sa zmestia. Chcete vidieť atraktívnu výstavu o odievaní? Vráti nás v čase späť a opráši spomienky

Slovanské hradisko na Veľkom vrchu

Slovanské hradisko na Veľkom vrchu

Výstava približuje výsledky archeologických výskumov uskutočnených na hradisku Veľký vrch pri obci Divinka, ktoré sa nachádza na sútoku potoka Divinka a rieky Váh. Po prácach – realizovaných v 70. rokoch minulého storočia – sa tu uskutočnil v rokoch 2013 – 2019 systematický archeologický výskum. Získali sa poznatky o stavebnom vývoji opevnenia aj o osídlení hradiska. Autormi výstavy sú archeológovia Andrea Slaná z Považského múzea v Žiline a Gabriel Fusek z Archeologického ústavu SAV v Nitre. Jej cieľom je prezentácia výsledkov výskumov týkajúcich sa najmä jeho najmladšej fázy. Predstavené však bude aj predchádzajúce osídlenie. Návštevníci si budú môcť pozrieť unikátne nálezy, fotografie, mapy a plány hradiska. Výstava sa nachádza v Drotárskom pavilóne.

UHORSKÝ PALATÍN JURAJ TURZO – renesančný človek

Renesančný človek

Stála expozícia je reprezentatívnou pripomienkou jedinečnej historickej osobnosti uhorského palatína Juraja Turza. Pripomína jeho renesančnú osobnosť, ktorá sa významným spôsobom zapísala do politického, kultúrneho a náboženského života vtedajšieho Uhorska.

Aktuálne informácie o otváracích hodinách počas sviatočných dní nájdete na stránke www.pmza.sk

Zmena programu vyhradená!